Elgesio sutrikimų turintis mokinys klasėje: pradinių klasių mokytojo veiksmai.

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/4

00:05:04

KAIP PARUOŠTI MOKINIUI PALANKIĄ APLINKA BEI TINKAMĄ PAMOKĄ?

00:18:07

PATARIMAI TAM TIKROMS PAMOKOS DALIMS IR PROBLEMOMS SPRĘSTI

00:08:25

KAIP MOKYTI IR PADĖTI TIEMS, KURIE NUOLAT NIEKO NESUPRANTA?

00:07:31

ELGESIO VALDYMO PAGRINDAI

00:12:46

TIKSLAI, PLANAI, SUTARTYS

00:09:14

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ BENDRADARBIAVIMO IR ĮSITRAUKIMO SVARBA

00:10:00

Klausimų - atsakymų sesija

2/4

00:26:32

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

3/4

Testas

4/4

00:00:00

Mokymo medžiaga

Šis mokymas yra ilgalaikės programos „Pradinio ugdymo mokytojų akademija: įtraukusis ugdymas, inovatyvūs ugdymo metodai, psichologija“ (40 val. ) dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 3 val. KT pažymas. 


Kone kiekvienas mokytojas susiduria su elgesio sutrikimų turinčiais mokiniais savo klasėje. Mokiniais, kurie pareikalauja didžiausios kompetencijos, nes valdyti elgesį pamokoje, klasėje – ypač sunkus darbas. Šiuose mokymuose sužinosite apie tai, kokia turi būti mokymosi aplinka, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys norėtų mokytis; kaip pateikti medžiagą, kad mokinys norėtų atlikti  užduotis; kaip elgtis, kad spręsti kylančias problemas. 

Mokymo metu sužinosite:

 • kokia turi būti mokymosi aplinka, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys norėtų mokytis?
 • kaip pateikti medžiagą, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys atliktų užduotis?
 • kaip elgtis, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys klasėje dirbtų, būtų įstraukęs?
 • kaip spręsti kylančias problemas?

Po mokymo gebėsite:

 • tinkamai paruošti mokymo aplinką;
 • tinkamai paruošti užduotis, pateikti medžiagą ir vertinti;
 • valdyti netinkamo elgesio protrūkius;
 • sudaryti susitarimus/individualų ugdymo planą kylančioms problemoms spręsti.

Mokymą sudaro:

 • metodų/ žaidimų aprašymai;
 • praktiniai pavyzdžiai;
 • rekomendacijos;
 • situacijų analizės.

Lektoriai

Atsiliepimai