Elgesio sutrikimų turintis mokinys klasėje: pradinių klasių mokytojo veiksmai. | Pedagogas.lt

Elgesio sutrikimų turintis mokinys klasėje: pradinių klasių mokytojo veiksmai.

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/10

00:05:04

Kaip paruošti mokiniui palankią aplinka bei tinkamą pamoką?

2/10

00:00:08

Klasės išdėstymas

00:00:48

Klasės aplinka

00:03:43

Klasės taisyklės

00:02:21

Pamokos tikslai ir uždaviniai

00:01:32

Tarpinis vertinimas

00:02:25

Pamokos apibendrinimas, įsivertinimas

00:01:31

Šilti ir teigiami santykiai

00:02:55

Nuoširdus dėmesys ir empatija

00:02:31

Patarimai tam tikroms pamokos dalims ir problemoms spręsti

3/10

00:08:25

Kaip mokyti ir padėti tiems, kurie nuolat nieko nesupranta?

4/10

00:07:31

Elgesio valdymo pagrindai

5/10

00:12:46

Tikslai, planai, sutartys

6/10

00:09:14

Švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimo ir įsitraukimo svarba

7/10

00:10:00

Klausimų - atsakymų sesija

8/10

00:26:32

Testas

9/10

00:00:00

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

10/10

Mokymo medžiaga

Šis mokymas yra ilgalaikės programos „Pradinio ugdymo mokytojų akademija: įtraukusis ugdymas, inovatyvūs ugdymo metodai, psichologija“ (40 val. ) dalis. Ilgalaikės programos rengimą ir renginius organizuoja ir kvalifikacijos programą ruošia VšĮ Gyvenimo Universitetas LT (akreditacijos pažymos Nr. IVP-38).  Visi dalyviai gaus 3 val. KT pažymas. 


Kone kiekvienas mokytojas susiduria su elgesio sutrikimų turinčiais mokiniais savo klasėje. Mokiniais, kurie pareikalauja didžiausios kompetencijos, nes valdyti elgesį pamokoje, klasėje – ypač sunkus darbas. Šiuose mokymuose sužinosite apie tai, kokia turi būti mokymosi aplinka, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys norėtų mokytis; kaip pateikti medžiagą, kad mokinys norėtų atlikti  užduotis; kaip elgtis, kad spręsti kylančias problemas. 

Mokymo metu sužinosite:

 • kokia turi būti mokymosi aplinka, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys norėtų mokytis?
 • kaip pateikti medžiagą, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys atliktų užduotis?
 • kaip elgtis, kad elgesio sutrikimų turintis mokinys klasėje dirbtų, būtų įstraukęs?
 • kaip spręsti kylančias problemas?

Po mokymo gebėsite:

 • tinkamai paruošti mokymo aplinką;
 • tinkamai paruošti užduotis, pateikti medžiagą ir vertinti;
 • valdyti netinkamo elgesio protrūkius;
 • sudaryti susitarimus/individualų ugdymo planą kylančioms problemoms spręsti.

Mokymą sudaro:

 • metodų/ žaidimų aprašymai;
 • praktiniai pavyzdžiai;
 • rekomendacijos;
 • situacijų analizės.

Lektoriai

Eglė Saikauskienė

Eglė Saikauskienė

Specialioji pedagogė - metodininkė

Atsiliepimai