Kaip pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti darbuotojus švietimo organizacijoje? (I dalis) | Pedagogas.lt

Kaip pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti darbuotojus švietimo organizacijoje? (I dalis)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/26

00:01:39

Ko ieško darbuotojas?

2/26

00:03:49

Personalo valdymas

3/26

00:03:16

Kas sudaro personalo valdymą

00:01:37

Organizacijos kultūra

4/26

00:01:52

Organizacija ir kultūros dimensijos

5/26

00:10:36

Organizacijos tyrimas

6/26

00:03:12

Organizacijos vadovas

7/26

00:00:30

Lyderystės stiliai

8/26

00:07:07

Lyderystė ir galia

9/26

00:02:52

Lyderiui svarbiausia

10/26

00:01:27

Svarbiausios lyderio savybės

11/26

00:02:35

Vadovo asmeninis prekės ženklas

12/26

00:02:40

Ką vadovai sėkmingai daro asmeniškai, kad pritrauktų darbuotojus?

13/26

00:03:16

Paieškos ir atrankos procesas

14/26

00:01:33

Darbo reikalavimų nustatymas

15/26

00:08:43

Darbuotojų atranka

16/26

00:01:49

Dermės ir tinkamumo klausimai

17/26

00:00:52

Patarimai ruošiantis darbo pokalbiui

18/26

00:03:20

Darbo pokalbio struktūra

19/26

00:04:00

Efektyvių klausimų pavyzdžiai

20/26

00:00:46

Neleistini klausimai

21/26

00:00:34

Atrankos klaidos ir grėsmės

22/26

00:03:11

Kaip išvengti nesąmoningo šališkumo?

23/26

00:00:37

Kaip pasimatuoti, kad pavyko?

24/26

00:02:17

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

25/26

Testas

26/26

Mokymo medžiaga

Informacija

Tai yra I-oji mokymų kurso „Kaip pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti darbuotojus švietimo organizacijoje?“ dalis. Mokymai skirti įvairių pakopų mokyklų vadovams ir pavaduotojams ugdymui, kuriems aktualios personalo pritraukimo, motyvavimo ir išlaikymo temos.

I-oji mokymo dalis.

Šis kvalifikacijos tobulinimo seminaras yra skirtas įvairių pakopų mokyklų vadovams ir pavaduotojams ugdymui ir orientuotas į personalo valdymo sritį. Mokymas suteikia įrankių ir strategijų efektyviam darbui su pedagogų komanda. Mokymo temos apima personalo pritraukimą, motyvavimą ir išlaikymą, atsižvelgiant į specifinius iššūkius, su kuriais susiduria švietimo sektorius. 

 

Dalyviai įgis žinių ir įgūdžių, reikalingų kuriant motyvuojančią darbo aplinką, skatinančią pedagogų ilgalaikį profesinį augimą ir pasitenkinimą darbu. Šie mokymai yra puiki proga dalintis gerąja patirtimi ir galimybė vadovams sustiprinti savo gebėjimus efektyviai valdyti bei ugdyti mokyklos personalą.

 

Mokymų metu sužinosite:

 • kaip pritaikyti personalo pritraukimo strategijas skirtingoms mokyklų pakopoms ir užtikrinti kokybišką pedagogų atranką;
 • kokie veiksniai dažniausiai skatina arba slopina pedagogų motyvaciją mokykloje;
 • kaip galima stiprinti pedagogų ilgalaikį įsipareigojimą;
 • kaip skatinti bendradarbiavimą tarp vadovų ir pedagogų siekiant užtikrinti sėkmingą mokyklos veiklą;
 • kokie kūrybingi sprendimai ar inovacijos gali būti taikomi kuriant skatinančią ir pedagogų poreikius atliepiančią mokyklos aplinką.

 

Po mokymų gebėsite:

 • kurti efektyvias ir mokyklos specifiką bei poreikius atitinkančias personalo pritraukimo strategijas;
 • identifikuoti ir taikyti skirtingus veiksnius, skatinančius pedagogų motyvaciją ir įsitraukimą į mokyklos veiklą;
 • kurti su mokyklos reikmėmis ir švietimo sektoriaus pokyčiais suderintas ilgalaikio personalo išlaikymo programas;
 • skatinti bendradarbiavimą ir kolegialumą mokyklos bendruomenėje kuriant palankią aplinką idėjų mainams ir profesiniam augimui;
 • kurti inovatyvius ir naujų technologijų bei šiuolaikinių mokymosi metodų panaudojimą apimančius sprendimus personalo valdymo iššūkiams įveikti.

 

 

Mokymų kurso metu gausite Įrankių krepšelį, kurį sudaro:

 • praktiniai pavyzdžiai;
 • rekomendacijos;
 • atmintinės;
 • situacijų analizės;
 • skaidrės.

Lektoriai

Rytis Komičius

Rytis Komičius

Rytis Komičius – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, anglų kalbos ir psichologijos mokytojas, mokyklų išorės vertintojas.

Atsiliepimai