Kaip pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti darbuotojus švietimo organizacijoje? | Pedagogas.lt

Kaip pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti darbuotojus švietimo organizacijoje?

Kaip pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti darbuotojus švietimo organizacijoje?

Dalintis

img

Informacija

 • 2 mokymų kursas „Kaip pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti darbuotojus švietimo organizacijoje?“ yra skirtas įvairių pakopų mokyklų vadovams ir pavaduotojams ugdymui, kuriems aktualios personalo pritraukimo, motyvavimo ir išlaikymo temos.

Šis dviejų kvalifikacijos tobulinimo mokymų kursas yra skirtas įvairių pakopų mokyklų vadovams ir pavaduotojams ugdymui ir orientuotas į personalo valdymo sritį. Kursas suteikia įrankių ir strategijų efektyviam darbui su pedagogų komanda. Mokymų kurso temos apima personalo pritraukimą, motyvavimą ir išlaikymą, atsižvelgiant į specifinius iššūkius, su kuriais susiduria švietimo sektorius. 

 

Dalyviai įgis žinių ir įgūdžių, reikalingų kuriant motyvuojančią darbo aplinką, skatinančią pedagogų ilgalaikį profesinį augimą ir pasitenkinimą darbu. Šie mokymai yra puiki proga dalintis gerąja patirtimi ir galimybė vadovams sustiprinti savo gebėjimus efektyviai valdyti bei ugdyti mokyklos personalą.

 

Mokymų metu sužinosite:

 

 • kaip pritaikyti personalo pritraukimo strategijas skirtingoms mokyklų pakopoms ir užtikrinti kokybišką pedagogų atranką;
 • kokie veiksniai dažniausiai skatina arba slopina pedagogų motyvaciją mokykloje;
 • kaip galima stiprinti pedagogų ilgalaikį įsipareigojimą;
 • kaip skatinti bendradarbiavimą tarp vadovų ir pedagogų siekiant užtikrinti sėkmingą mokyklos veiklą;
 • kokie kūrybingi sprendimai ar inovacijos gali būti taikomi kuriant skatinančią ir pedagogų poreikius atliepiančią mokyklos aplinką.

 

Po mokymų gebėsite:

 

 • kurti efektyvias ir mokyklos specifiką bei poreikius atitinkančias personalo pritraukimo strategijas;
 • identifikuoti ir taikyti skirtingus veiksnius, skatinančius pedagogų motyvaciją ir įsitraukimą į mokyklos veiklą;
 • kurti su mokyklos reikmėmis ir švietimo sektoriaus pokyčiais suderintas ilgalaikio personalo išlaikymo programas;
 • skatinti bendradarbiavimą ir kolegialumą mokyklos bendruomenėje kuriant palankią aplinką idėjų mainams ir profesiniam augimui;
 • kurti inovatyvius ir naujų technologijų bei šiuolaikinių mokymosi metodų panaudojimą apimančius sprendimus personalo valdymo iššūkiams įveikti.

 

 

Mokymų kurso metu gausite Įrankių krepšelį, kurį sudaro:

 

 • praktiniai pavyzdžiai;
 • rekomendacijos;
 • atmintinės;
 • situacijų analizės;
 • skaidrės.

Lektoriai

Rytis Komičius

Rytis Komičius

Rytis Komičius – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, anglų kalbos ir psichologijos mokytojas, mokyklų išorės vertintojas.

Programą sudaro

2 mokymai - 16 val.

1

2

1 Prieiga

45,00 €

 / vnt.

Grupei

Iki 3 prieigų.

95,00 €

Grupei

Iki 6 prieigų.

182,00 €

Populiariausia

Platininiams nariams

1 prieiga

45,00 €

0,00 €

 / vnt.

Narystės kaina tik 12,00 € 8,82 € / mėn.

Gairės

Darbuotojų atrankos procesas

darbuotojų motyvacija

efektyvus vadovavimas

motyvavimo metodai

bendradarbiavimas švietimo įstaigoje

Lektoriai

Rytis Komičius

Rytis Komičius

Rytis Komičius – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, anglų kalbos ir psichologijos mokytojas, mokyklų išorės vertintojas.