Kaip pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti darbuotojus švietimo organizacijoje? (II dalis) | Pedagogas.lt

Kaip pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti darbuotojus švietimo organizacijoje? (II dalis)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/9

00:04:04

Pietų korėjos patirtis

2/9

00:05:58

Naujoko įvedimas

00:01:12

Komanda ir procesas

00:08:31

Ugdymas ir procesas

3/9

00:00:54

Mokymasis

00:11:04

Grįžtamasis ryšys

00:02:53

Susipažinkite

00:02:03

Pavyzdys

00:01:32

Reagavimas į neigiamą grįžtamąjį ryšį

00:01:23

Neigiamo grįžtamojo ryšio teikimas

00:01:23

1-on-1 paskirtis

00:00:49

1-on-1 sąlygos

00:01:17

Atlygis ir kitos paskatos

4/9

00:01:47

Įtraukimas į atlygio formavimą, įsivertinimą

00:06:48

Papildomos paskatos

00:07:29

Veiklos valdymas

5/9

00:00:29

Kokybės vadyba

00:00:54

Kokybės samprata

00:01:02

Rodikliai

00:01:47

Strategijos kūrimo dalyviai

00:02:13

Dialogo svarba

00:02:32

Lūkesčių ir baimių identifikavimas

00:02:51

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos strategija 2023-2024 metams

00:01:08

Atsisveikinimas

6/9

00:04:54

Baigiamasis žodis

7/9

00:03:19

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

8/9

Testas

9/9

Informacija

Tai yra II-oji mokymų kurso „Kaip pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti darbuotojus švietimo organizacijoje?“ dalis. Mokymai skirti įvairių pakopų mokyklų vadovams ir pavaduotojams ugdymui, kuriems aktualios personalo pritraukimo, motyvavimo ir išlaikymo temos.

II Mokymo dalis.

Šis kvalifikacijos tobulinimo seminaras yra skirtas įvairių pakopų mokyklų vadovams ir pavaduotojams ugdymui ir orientuotas į personalo valdymo sritį. Mokymas suteikia įrankių ir strategijų efektyviam darbui su pedagogų komanda. Mokymo temos apima personalo pritraukimą, motyvavimą ir išlaikymą, atsižvelgiant į specifinius iššūkius, su kuriais susiduria švietimo sektorius. 

 

Dalyviai įgis žinių ir įgūdžių, reikalingų kuriant motyvuojančią darbo aplinką, skatinančią pedagogų ilgalaikį profesinį augimą ir pasitenkinimą darbu. Šie mokymai yra puiki proga dalintis gerąja patirtimi ir galimybė vadovams sustiprinti savo gebėjimus efektyviai valdyti bei ugdyti mokyklos personalą.

 

Mokymų metu sužinosite:

 • kaip pritaikyti personalo pritraukimo strategijas skirtingoms mokyklų pakopoms ir užtikrinti kokybišką pedagogų atranką;
 • kokie veiksniai dažniausiai skatina arba slopina pedagogų motyvaciją mokykloje;
 • kaip galima stiprinti pedagogų ilgalaikį įsipareigojimą;
 • kaip skatinti bendradarbiavimą tarp vadovų ir pedagogų siekiant užtikrinti sėkmingą mokyklos veiklą;
 • kokie kūrybingi sprendimai ar inovacijos gali būti taikomi kuriant skatinančią ir pedagogų poreikius atliepiančią mokyklos aplinką.

 

Po mokymų gebėsite:

 • kurti efektyvias ir mokyklos specifiką bei poreikius atitinkančias personalo pritraukimo strategijas;
 • identifikuoti ir taikyti skirtingus veiksnius, skatinančius pedagogų motyvaciją ir įsitraukimą į mokyklos veiklą;
 • kurti su mokyklos reikmėmis ir švietimo sektoriaus pokyčiais suderintas ilgalaikio personalo išlaikymo programas;
 • skatinti bendradarbiavimą ir kolegialumą mokyklos bendruomenėje kuriant palankią aplinką idėjų mainams ir profesiniam augimui;
 • kurti inovatyvius ir naujų technologijų bei šiuolaikinių mokymosi metodų panaudojimą apimančius sprendimus personalo valdymo iššūkiams įveikti.

 

 

Mokymų kurso metu gausite Įrankių krepšelį, kurį sudaro:

 • praktiniai pavyzdžiai;
 • rekomendacijos;
 • atmintinės;
 • situacijų analizės;
 • skaidrės.

 

Lektoriai

Rytis Komičius

Rytis Komičius

Rytis Komičius – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, anglų kalbos ir psichologijos mokytojas, mokyklų išorės vertintojas.

Atsiliepimai