Psichologiniai pedagoginio darbo aspektai savęs ir mokinių pažinimo, ugdymo bei vertinimo kontekste (40 ak. val., 211000836)

 • 1.
  1 MODULIS. 1 dalis
  0:00:10
 • 2.
  Pedagogo asmenybė ir stresas
  0:48:05
 • 3.
  1 MODULIS. 2 dalis
  0:00:10
 • 4.
  Stresas ir jo įveikos taikant Kognityvinę elgesio terapiją
  0:41:59
 • 5.
  1 MODULIS. 3 dalis
  0:00:10
 • 6.
  Emociniai iššūkiai ir psichologinė pagalba mokytojo darbe
  0:20:47
 • 7.
  1 MODULIS. 4 dalis
  0:00:10
 • 8.
  Stresas žudo ar padeda augti?
  0:34:25
 • 9.
  1 MODULIS. 5 dalis
  0:00:10
 • 10.
  Greitoji pagalba mokytojui - supervizija
  0:43:58
 • 11.
  1 MODULIS. 6 dalis
  0:00:10
 • 12.
  Kada ir kam galime perduoti estafetės lazdelę? Mokytojo vienišumas pagalbos vaikams sistemoje
  0:43:56
 • 13.
  1 MODULIS. 7 dalis
  0:00:10
 • 14.
  Kaip pažadinti „aš noriu ir tai padarysiu“?
  0:28:15
 • 15.
  1 MODULIS. 8 dalis
  0:00:10
 • 16.
  Asmeninės charizmos atradimas. Atsipalaidavimas ir gyvenimas be streso
  0:43:37
 • 17.
  1 MODULIS. 9 dalis
  0:00:10
 • 18.
  Apkabink savo baimę
  0:31:48
 • 19.
  1 MODULIS. 10 dalis
  0:00:10
 • 20.
  Kuo aš tampu, kai nesu mokytojas?
  0:33:36
 • 21.
  2 MODULIS: 1 dalis
  0:00:10
 • 22.
  Felicitarinė ugdymo paradigma
  0:33:52
 • 23.
  2 MODULIS: 2 dalis
  0:00:10
 • 24.
  Naujoji (ne)atrastoji karta: modus vivendi
  0:28:56
 • 25.
  2 MODULIS: 3 dalis
  0:00:10
 • 26.
  Kaip padėti vaikams mokytis
  0:41:30
 • 27.
  2 MODULIS: 4 dalis
  0:00:10
 • 28.
  Mokytojo ir moksleivio psichologija: mokyti ar bendradarbiauti
  0:42:36
 • 29.
  2 MODULIS: 5 dalis
  0:00:10
 • 30.
  Kodėl vaikai kartais veda iš proto?
  0:54:00
 • 31.
  2 MODULIS: 6 dalis
  0:00:10
 • 32.
  Y, Z ir alfa kartų mokymosi stiliai
  0:45:56
 • 33.
  2 MODULIS: 7 dalis
  0:00:10
 • 34.
  Kaip pasiekti sėkmę Alfa kartos vaikui
  0:29:12
 • 35.
  2 MODULIS: 8 dalis
  0:00:10
 • 36.
  2 kilogramai patirties ugdant socialines emocines kompetencijas
  0:34:00
 • 37.
  2 MODULIS: 9 dalis
  0:00:10
 • 38.
  Eneagrama: mokytojo ir jo mokinio pasauliai. Kaip susikalbėti?
  1:03:43
 • 39.
  2 MODULIS: 10 dalis
  0:00:10
 • 40.
  Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įtrauktis. Geriausios patirtys
  0:40:52
 • 41.
  2 MODULIS: 11 dalis
  0:00:10
 • 42.
  Mąstymo žemėlapiai
  0:45:04
 • 43.
  2 MODULIS: 12 dalis
  0:00:10
 • 44.
  Kitoks požiūris: ugdymo strategija pagal vaiko veidą
  0:57:50
 • 45.
  2 MODULIS: 13 dalis
  0:00:10
 • 46.
  Kas skatina, o kas žlugdo kūrybiškumą
  0:45:46
 • 47.
  2 MODULIS: 14 dalis
  0:00:10
 • 48.
  „Sudėtingi” vaikai ar tėvai? Darbas su tėvais pedagogo praktikoje
  0:36:22
 • 49.
  2 MODULIS: 15 dalis
  0:00:10
 • 50.
  Pamokos pardavimas per 45 minutes
  0:20:16
 • 51.
  2 MODULIS: 16 dalis
  0:00:10
 • 52.
  Kaip moko sėkmingiausi pasaulio mokytojai
  0:51:24
 • 53.
  2 MODULIS: 17 dalis
  0:00:10
 • 54.
  Mokymosi motyvacija: įsitikinimų galia
  0:31:45
 • 55.
  2 MODULIS: 18 dalis
  0:00:10
 • 56.
  Individuali pažanga – visapusiškas mokinių vertinimo įrankis
  0:20:37
 • 57.
  2 MODULIS: 19 dalis
  0:00:10
 • 58.
  Mokinių pasiekimų vertinimas: praktika, teorija ir vizija
  0:29:35
 • 59.
  2 MODULIS: 20 dalis
  0:00:10
 • 60.
  Psichologiniai mokinių vertinimo aspektai
  0:29:28
 • 61.
  2 MODULIS: 21 dalis
  0:00:10
 • 62.
  Socialinis emocinis ugdymas ir formuojamasis vertinimas
  0:30:39
 • 63.
  2 MODULIS: 22 dalis
  0:00:10
 • 64.
  Individualios mokinio pažangos (įsi)vertinimas socialinio emocinio ugdymo kontekste
  0:25:05
 • 65.
  2 MODULIS: 23 dalis
  0:00:10
 • 66.
  Kas įtakoja vaiko asmenybės ūgtį
  0:16:34
 • 67.
  2 MODULIS: 24 dalis
  0:00:10
 • 68.
  Vaiko asmenybės ūgties vertinimas - mokinių pasiekimams gerinti
  0:17:15
 • 69.
  2 MODULIS: 25 dalis
  0:00:10
 • 70.
  Sveikas mokymosi būdas: žinių injekcija ar sistema
  0:41:28
 • 71.
  Testas (40 klausimų)

Priskirti mokymą

Dėmesio! Ši programa yra skirta vieno asmens kvalifikacijos kėlimui, t.y. išrašomas tik vienas akredituotas pažymėjimas vienam pirkėjui. Norėdami įsigyti galimybę apmokyti didesnę grupę žmonių, prašome kreiptis - [email protected] arba telefonu 8 622 10010.

Pedagogai savo profesinėje veikloje susiduria su įvairiomis probleminėmis, konfliktinėmis, stresinėmis situacijomis, kurių metu jų elgesys turi atitikti profesijos keliamus reikalavimus. Be to, tai, kaip pedagogas geba dorotis su stresu ir kitais psichologiniais-pedagoginiais iššūkiais, atsispindi jo mokinių pasiekimuose, mokinio ir mokytojo tarpusavio santykiuose, mokinių pasitenkinimu pamokose, tad psichologinės žinios yra yra be galo svarbios ir reikalingos idant palaikyti sveiką savo ir aplinkinių būseną, pažinti save ir kitus. Geras pedagogas derindamas psichologines ir edukologines žinias pritaiko mokiniams tinkamą mokymo ir vertinimo stilių. 

Šios programos tikslai: 

 • Supažindinti su pedagoginio darbo didžiausiais stresą keliančiais elementais;
 • Pagerinti pedagogo atsparumą stresui;
 • Suteikti žinių apie efektyvų streso valdymą;
 • Parodyti, kur pedagogas savo jėgomis gali spręsti situacijas, o kur reikia perduoti estafetės lazdelę;
 • Padėti Pedagogui ramiau reaguoti į dirgiklius pamokose;
 • Padėti Pedagogui pastebėti ir nekaupti emocijų;
 • Padėti Pedagogui keliaujančiam "perdegimo" keliu;
 • Suteikti žinių apie skirtingus ugdymo stilius remiantis įvairiais mokinių psichologiniais aspektais;
 • Išmokyti efektyvių mokinių motyvavimo stilių;
 • Remiantis psichologinėmis žiniomis, išmokyti kurti pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstus mokytojo ir mokinio santykius;
 • Parodyti sąsajas tarp mokytojo psichologinės būsenos ir mokinių ugdymo rezultatų;
 • Padėti kiekvienam mokiniui parinkti motyvuojančius vertinimo stilius.
   

1 modulis: Streso faktorius pedagoginiame darbe, psichologinis atsparumas, savipagalba, streso įveikos strategijos.

2 modulis: Psichologiniai ugdymo aspektai skirtingų kartų ugdymo stilių, vertinimo, įsivertinimo ir bendradarbiavimo kontekste.

 

Programa JAU yra akredituota! Akreditacija galioja iki 2022.04.16

Vertinimų komentarai

Inga

Milda
Nuostabu! Temos įdomios, šaunūs lektoriai.

Rinkevičiūtė

Regina

Ana

Tatjana

Jolanta

Ieva

Ieva

Eglė
Daug įdomios bei naudingos informacijos. Ačiū.

Nijolė

Žirniukas

40 ak. val. + papildoma medžiaga + praktinės užduotys + testai + klausimai lektoriui
(4.84/134 balsai)

KOMENTARAI
134
PERŽIŪROS
13705