Psichologiniai pedagoginio darbo aspektai savęs ir mokinių pažinimo, ugdymo bei vertinimo kontekste (40 val.)

 • 1.
  1 MODULIS. 1 dalis
  0:00:10
 • 2.
  Pedagogo asmenybė ir stresas
  0:48:05
 • 3.
  1 MODULIS. 2 dalis
  0:00:10
 • 4.
  Stresas ir jo įveikos taikant Kognityvinę elgesio terapiją
  0:41:59
 • 5.
  1 MODULIS. 3 dalis
  0:00:10
 • 6.
  Emociniai iššūkiai ir psichologinė pagalba mokytojo darbe
  0:20:47
 • 7.
  1 MODULIS. 4 dalis
  0:00:10
 • 8.
  Stresas žudo ar padeda augti?
  0:34:25
 • 9.
  1 MODULIS. 5 dalis
  0:00:10
 • 10.
  Greitoji pagalba mokytojui - supervizija
  0:43:58
 • 11.
  1 MODULIS. 6 dalis
  0:00:10
 • 12.
  Kada ir kam galime perduoti estafetės lazdelę? Mokytojo vienišumas pagalbos vaikams sistemoje
  0:43:56
 • 13.
  1 MODULIS. 7 dalis
  0:00:10
 • 14.
  Kaip pažadinti „aš noriu ir tai padarysiu“?
  0:28:15
 • 15.
  1 MODULIS. 8 dalis
  0:00:10
 • 16.
  Asmeninės charizmos atradimas. Atsipalaidavimas ir gyvenimas be streso
  0:43:37
 • 17.
  1 MODULIS. 9 dalis
  0:00:10
 • 18.
  Apkabink savo baimę
  0:31:48
 • 19.
  1 MODULIS. 10 dalis
  0:00:10
 • 20.
  Kuo aš tampu, kai nesu mokytojas?
  0:33:36
 • 21.
  2 MODULIS: 1 dalis
  0:00:10
 • 22.
  Felicitarinė ugdymo paradigma
  0:33:52
 • 23.
  2 MODULIS: 2 dalis
  0:00:10
 • 24.
  Naujoji (ne)atrastoji karta: modus vivendi
  0:28:56
 • 25.
  2 MODULIS: 3 dalis
  0:00:10
 • 26.
  Kaip padėti vaikams mokytis
  0:41:30
 • 27.
  2 MODULIS: 4 dalis
  0:00:10
 • 28.
  Mokytojo ir moksleivio psichologija: mokyti ar bendradarbiauti
  0:42:36
 • 29.
  2 MODULIS: 5 dalis
  0:00:10
 • 30.
  Kodėl vaikai kartais veda iš proto?
  0:54:00
 • 31.
  2 MODULIS: 6 dalis
  0:00:10
 • 32.
  Y, Z ir alfa kartų mokymosi stiliai
  0:45:56
 • 33.
  2 MODULIS: 7 dalis
  0:00:10
 • 34.
  Kaip pasiekti sėkmę Alfa kartos vaikui
  0:29:12
 • 35.
  2 MODULIS: 8 dalis
  0:00:10
 • 36.
  2 kilogramai patirties ugdant socialines emocines kompetencijas
  0:34:00
 • 37.
  2 MODULIS: 9 dalis
  0:00:10
 • 38.
  Eneagrama: mokytojo ir jo mokinio pasauliai. Kaip susikalbėti?
  1:03:43
 • 39.
  2 MODULIS: 10 dalis
  0:00:10
 • 40.
  Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įtrauktis. Geriausios patirtys
  0:40:52
 • 41.
  2 MODULIS: 11 dalis
  0:00:10
 • 42.
  Mąstymo žemėlapiai
  0:45:04
 • 43.
  2 MODULIS: 12 dalis
  0:00:10
 • 44.
  Kitoks požiūris: ugdymo strategija pagal vaiko veidą
  0:57:50
 • 45.
  2 MODULIS: 13 dalis
  0:00:10
 • 46.
  Kas skatina, o kas žlugdo kūrybiškumą
  0:45:46
 • 47.
  2 MODULIS: 14 dalis
  0:00:10
 • 48.
  „Sudėtingi” vaikai ar tėvai? Darbas su tėvais pedagogo praktikoje
  0:36:22
 • 49.
  2 MODULIS: 15 dalis
  0:00:10
 • 50.
  Pamokos pardavimas per 45 minutes
  0:20:16
 • 51.
  2 MODULIS: 16 dalis
  0:00:10
 • 52.
  Kaip moko sėkmingiausi pasaulio mokytojai
  0:51:24
 • 53.
  2 MODULIS: 17 dalis
  0:00:10
 • 54.
  Mokymosi motyvacija: įsitikinimų galia
  0:31:45
 • 55.
  2 MODULIS: 18 dalis
  0:00:10
 • 56.
  Individuali pažanga – visapusiškas mokinių vertinimo įrankis
  0:20:37
 • 57.
  2 MODULIS: 19 dalis
  0:00:10
 • 58.
  Mokinių pasiekimų vertinimas: praktika, teorija ir vizija
  0:29:35
 • 59.
  2 MODULIS: 20 dalis
  0:00:10
 • 60.
  Psichologiniai mokinių vertinimo aspektai
  0:29:28
 • 61.
  2 MODULIS: 21 dalis
  0:00:10
 • 62.
  Socialinis emocinis ugdymas ir formuojamasis vertinimas
  0:30:39
 • 63.
  2 MODULIS: 22 dalis
  0:00:10
 • 64.
  Individualios mokinio pažangos (įsi)vertinimas socialinio emocinio ugdymo kontekste
  0:25:05
 • 65.
  2 MODULIS: 23 dalis
  0:00:10
 • 66.
  Kas įtakoja vaiko asmenybės ūgtį
  0:16:34
 • 67.
  2 MODULIS: 24 dalis
  0:00:10
 • 68.
  Vaiko asmenybės ūgties vertinimas - mokinių pasiekimams gerinti
  0:17:15
 • 69.
  2 MODULIS: 25 dalis
  0:00:10
 • 70.
  Sveikas mokymosi būdas: žinių injekcija ar sistema
  0:41:28
 • 71.
  Testas (20 klausimų)

Priskirti

Pedagogai savo profesinėje veikloje susiduria su įvairiomis probleminėmis, konfliktinėmis, stresinėmis situacijomis, kurių metu jų elgesys turi atitikti profesijos keliamus reikalavimus. Be to, tai, kaip pedagogas geba dorotis su stresu ir kitais psichologiniais-pedagoginiais iššūkiais, atsispindi jo mokinių pasiekimuose, mokinio ir mokytojo tarpusavio santykiuose, mokinių pasitenkinimu pamokose, tad psichologinės žinios yra yra be galo svarbios ir reikalingos idant palaikyti sveiką savo ir aplinkinių būseną, pažinti save ir kitus. Geras pedagogas derindamas psichologines ir edukologines žinias pritaiko mokiniams tinkamą mokymo ir vertinimo stilių. 

Šios programos tikslai: 

 • Supažindinti su pedagoginio darbo didžiausiais stresą keliančiais elementais;
 • Pagerinti pedagogo atsparumą stresui;
 • Suteikti žinių apie efektyvų streso valdymą;
 • Parodyti, kur pedagogas savo jėgomis gali spręsti situacijas, o kur reikia perduoti estafetės lazdelę;
 • Padėti Pedagogui ramiau reaguoti į dirgiklius pamokose;
 • Padėti Pedagogui pastebėti ir nekaupti emocijų;
 • Padėti Pedagogui keliaujančiam "perdegimo" keliu;
 • Suteikti žinių apie skirtingus ugdymo stilius remiantis įvairiais mokinių psichologiniais aspektais;
 • Išmokyti efektyvių mokinių motyvavimo stilių;
 • Remiantis psichologinėmis žiniomis, išmokyti kurti pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstus mokytojo ir mokinio santykius;
 • Parodyti sąsajas tarp mokytojo psichologinės būsenos ir mokinių ugdymo rezultatų;
 • Padėti kiekvienam mokiniui parinkti motyvuojančius vertinimo stilius.
   

1 modulis: Streso faktorius pedagoginiame darbe, psichologinis atsparumas, savipagalba, streso įveikos strategijos.

2 modulis: Psichologiniai ugdymo aspektai skirtingų kartų ugdymo stilių, vertinimo, įsivertinimo ir bendradarbiavimo kontekste.

Vertinimų komentarai

Irena

Inga

Gražina

Deimantė

Jūrate

Eglė

Ingrida

Berta
.

Enrika

Žaneta

Valentina

Ligita
Labiausiai sudomino mokymai apie mąstymo žemėlapius.

40 ak. val.
+ Papildoma medžiaga
+ Praktinės užduotys
+ Klausimai lektoriui
(4.81/294 Balsai)

Komentarai
294
Peržiūros
37851

Linas Slušnys

linas slusnys

Pranešėjas

20 metų dirba vaikų ir paauglių psichiatru. LIONS QUEST Lietuva direktorius bei jau 12 metų yra socialinio ir emocinio ugdymo instruktorius.

Mokymai
5

Doc. Dr. Dalia Nasvytienė

Psichologė psichoterapeutė, supervizorė.

Mokymai
2

Jurgita Smiltė Jasiulionė

jurgita smilte jasiulione

Pranešėja

Vaikų linijos psichologė, Vilniaus universiteto doktorantė.

Mokymai
3

Silvestra Markuckienė

silvestra markuckiene

Pranešėja

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ psichologė.

Mokymai
6

Jūratė Bortkevičienė

jurate bortkeviciene

Lektorė

UAB „Galimybių Arsenalas“ įmonės įkūrėja. Konferencijos „Atsakinga tėvystė“ idėjos autorė. Knygos “Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius” autorė.

Mokymai
26