Psichologiniai pedagoginio darbo aspektai savęs ir mokinių pažinimo, ugdymo bei vertinimo kontekste (40 val.)

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

1 MODULIS. 1 dalis

1/71

00:00:10

Pedagogo asmenybė ir stresas

2/71

00:48:05

1 MODULIS. 2 dalis

3/71

00:00:10

Stresas ir jo įveikos taikant Kognityvinę elgesio terapiją

4/71

00:41:59

1 MODULIS. 3 dalis

5/71

00:00:10

Emociniai iššūkiai ir psichologinė pagalba mokytojo darbe

6/71

00:20:47

1 MODULIS. 4 dalis

7/71

00:00:10

Stresas žudo ar padeda augti?

8/71

00:34:25

1 MODULIS. 5 dalis

9/71

00:00:10

Greitoji pagalba mokytojui - supervizija

10/71

00:43:58

1 MODULIS. 6 dalis

11/71

00:00:10

Kada ir kam galime perduoti estafetės lazdelę? Mokytojo vienišumas pagalbos vaikams sistemoje

12/71

00:43:56

1 MODULIS. 7 dalis

13/71

00:00:10

Kaip pažadinti „aš noriu ir tai padarysiu“?

14/71

00:28:15

1 MODULIS. 8 dalis

15/71

00:00:10

Asmeninės charizmos atradimas. Atsipalaidavimas ir gyvenimas be streso

16/71

00:43:37

1 MODULIS. 9 dalis

17/71

00:00:10

Apkabink savo baimę

18/71

00:31:48

1 MODULIS. 10 dalis

19/71

00:00:10

Kuo aš tampu, kai nesu mokytojas?

20/71

00:33:36

2 MODULIS: 1 dalis

21/71

00:00:10

Felicitarinė ugdymo paradigma

22/71

00:33:52

2 MODULIS: 2 dalis

23/71

00:00:10

Naujoji (ne)atrastoji karta: modus vivendi

24/71

00:28:56

2 MODULIS: 3 dalis

25/71

00:00:10

Kaip padėti vaikams mokytis

26/71

00:41:30

2 MODULIS: 4 dalis

27/71

00:00:10

Mokytojo ir moksleivio psichologija: mokyti ar bendradarbiauti

28/71

00:42:36

2 MODULIS: 5 dalis

29/71

00:00:10

Kodėl vaikai kartais veda iš proto?

30/71

00:54:00

2 MODULIS: 6 dalis

31/71

00:00:10

Y, Z ir alfa kartų mokymosi stiliai

32/71

00:45:56

2 MODULIS: 7 dalis

33/71

00:00:10

Kaip pasiekti sėkmę Alfa kartos vaikui

34/71

00:29:12

2 MODULIS: 8 dalis

35/71

00:00:10

2 kilogramai patirties ugdant socialines emocines kompetencijas

36/71

00:34:00

2 MODULIS: 9 dalis

37/71

00:00:10

Eneagrama: mokytojo ir jo mokinio pasauliai. Kaip susikalbėti?

38/71

01:03:43

2 MODULIS: 10 dalis

39/71

00:00:10

Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įtrauktis. Geriausios patirtys

40/71

00:40:52

2 MODULIS: 11 dalis

41/71

00:00:10

Mąstymo žemėlapiai

42/71

00:45:04

2 MODULIS: 12 dalis

43/71

00:00:10

Kitoks požiūris: ugdymo strategija pagal vaiko veidą

44/71

00:57:50

2 MODULIS: 13 dalis

45/71

00:00:10

Kas skatina, o kas žlugdo kūrybiškumą

46/71

00:45:46

2 MODULIS: 14 dalis

47/71

00:00:10

„Sudėtingi” vaikai ar tėvai? Darbas su tėvais pedagogo praktikoje

48/71

00:36:22

2 MODULIS: 15 dalis

49/71

00:00:10

Pamokos pardavimas per 45 minutes

50/71

00:20:16

2 MODULIS: 16 dalis

51/71

00:00:10

Kaip moko sėkmingiausi pasaulio mokytojai

52/71

00:51:24

2 MODULIS: 17 dalis

53/71

00:00:10

Mokymosi motyvacija: įsitikinimų galia

54/71

00:31:45

2 MODULIS: 18 dalis

55/71

00:00:10

Individuali pažanga – visapusiškas mokinių vertinimo įrankis

56/71

00:20:37

2 MODULIS: 19 dalis

57/71

00:00:10

Mokinių pasiekimų vertinimas: praktika, teorija ir vizija

58/71

00:29:35

2 MODULIS: 20 dalis

59/71

00:00:10

Psichologiniai mokinių vertinimo aspektai

60/71

00:29:28

2 MODULIS: 21 dalis

61/71

00:00:10

Socialinis emocinis ugdymas ir formuojamasis vertinimas

62/71

00:30:39

2 MODULIS: 22 dalis

63/71

00:00:10

Individualios mokinio pažangos (įsi)vertinimas socialinio emocinio ugdymo kontekste

64/71

00:25:05

2 MODULIS: 23 dalis

65/71

00:00:10

Kas įtakoja vaiko asmenybės ūgtį

66/71

00:16:34

2 MODULIS: 24 dalis

67/71

00:00:10

Vaiko asmenybės ūgties vertinimas - mokinių pasiekimams gerinti

68/71

00:17:15

2 MODULIS: 25 dalis

69/71

00:00:10

Sveikas mokymosi būdas: žinių injekcija ar sistema

70/71

00:41:28

Testas

71/71

00:00:00

Pedagogai savo profesinėje veikloje susiduria su įvairiomis probleminėmis, konfliktinėmis, stresinėmis situacijomis, kurių metu jų elgesys turi atitikti profesijos keliamus reikalavimus. Be to, tai, kaip pedagogas geba dorotis su stresu ir kitais psichologiniais-pedagoginiais iššūkiais, atsispindi jo mokinių pasiekimuose, mokinio ir mokytojo tarpusavio santykiuose, mokinių pasitenkinimu pamokose, tad psichologinės žinios yra yra be galo svarbios ir reikalingos idant palaikyti sveiką savo ir aplinkinių būseną, pažinti save ir kitus. Geras pedagogas derindamas psichologines ir edukologines žinias pritaiko mokiniams tinkamą mokymo ir vertinimo stilių. 

Šios programos tikslai: 

 • Supažindinti su pedagoginio darbo didžiausiais stresą keliančiais elementais;
 • Pagerinti pedagogo atsparumą stresui;
 • Suteikti žinių apie efektyvų streso valdymą;
 • Parodyti, kur pedagogas savo jėgomis gali spręsti situacijas, o kur reikia perduoti estafetės lazdelę;
 • Padėti Pedagogui ramiau reaguoti į dirgiklius pamokose;
 • Padėti Pedagogui pastebėti ir nekaupti emocijų;
 • Padėti Pedagogui keliaujančiam "perdegimo" keliu;
 • Suteikti žinių apie skirtingus ugdymo stilius remiantis įvairiais mokinių psichologiniais aspektais;
 • Išmokyti efektyvių mokinių motyvavimo stilių;
 • Remiantis psichologinėmis žiniomis, išmokyti kurti pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstus mokytojo ir mokinio santykius;
 • Parodyti sąsajas tarp mokytojo psichologinės būsenos ir mokinių ugdymo rezultatų;
 • Padėti kiekvienam mokiniui parinkti motyvuojančius vertinimo stilius.
   

1 modulis: Streso faktorius pedagoginiame darbe, psichologinis atsparumas, savipagalba, streso įveikos strategijos.

2 modulis: Psichologiniai ugdymo aspektai skirtingų kartų ugdymo stilių, vertinimo, įsivertinimo ir bendradarbiavimo kontekste.

Lektoriai

Jūratė Bortkevičienė

Jūratė Bortkevičienė

UAB „Galimybių Arsenalas“ įmonės įkūrėja. Konferencijos „Atsakinga tėvystė“ idėjos autorė. Knygos “Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius”

Daugiau apie lektorių

Silvestra Markuckienė

Silvestra Markuckienė

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ psichologė.

Daugiau apie lektorių

Jurgita Smiltė Jasiulionė

Jurgita Smiltė Jasiulionė

Vaikų linijos psichologė, Vilniaus universiteto doktorantė.

Daugiau apie lektorių

Doc. Dr. Dalia Nasvytienė

Doc. Dr. Dalia Nasvytienė

Psichologė psichoterapeutė, supervizorė.

Daugiau apie lektorių

Linas Slušnys

Linas Slušnys

20 metų dirba vaikų ir paauglių psichiatru. Buvęs LIONS QUEST Lietuva direktoriumi bei jau 12 metų yra socialinio ir emocinio ugdymo instruktorius.

Daugiau apie lektorių

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

 • Papildoma medžiaga
 • Klausimai lektoriui
 • Praktinės užduotys