Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys mokykloje: aš Tave suprantu, aš galiu Tau padėti, aš moku Tave mokyti, aš esu Tavo draugas!

 • 1.
  Anonsas
  0:00:18
 • 2.
  1. MODULIS: „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais mokykloje: vaikų auklėjimas ir ugdymas su meile ir logika“
  0:01:39
 • 3.
  Įžanga
  0:03:10
 • 4.
  Santykių pamatas
  0:00:05
 • 5.
  Meilė ir pagarba
  0:01:20
 • 6.
  Empatija
  0:01:45
 • 7.
  Pavyzdys
  0:01:02
 • 8.
  Patirtis
  0:00:42
 • 9.
  Dalies reziumė
  0:00:27
 • 10.
  Kertinės sienos
  0:00:05
 • 11.
  Ugdyti tinkamą savivertę
  0:03:20
 • 12.
  Pasidalinti kontrole
  0:01:49
 • 13.
  Vaikai sprendžia problemas
  0:01:18
 • 14.
  Nuoširdi empatija, o tada pasekmės
  0:03:30
 • 15.
  Dalies reziumė
  0:00:27
 • 16.
  Kaip bendraujame?
  0:00:05
 • 17.
  Įvykdytini sakiniai
  0:01:43
 • 18.
  Teigiami santykiai
  0:04:40
 • 19.
  Veikiame be pykčio
  0:03:07
 • 20.
  Valdome situaciją
  0:02:01
 • 21.
  Dalies reziumė
  0:00:22
 • 22.
  Be ko neišsiversime?
  0:00:05
 • 23.
  Klasės taisyklės
  0:02:57
 • 24.
  Jei mokinys mane myli...
  0:03:51
 • 25.
  Kas mums padeda?
  0:00:05
 • 26.
  Keičiame nuostatas, ne elgesį
  0:04:59
 • 27.
  Time out
  0:06:04
 • 28.
  Nenaudojame grąsinimų ir įspėjimų, sarkazmo
  0:01:10
 • 29.
  Mokytojas geras, elgesys netinkamas
  0:00:24
 • 30.
  Dalies reziumė
  0:00:18
 • 31.
  Vertinimas
  0:00:05
 • 32.
  Vertinimas įtakoja savivertę
  0:02:14
 • 33.
  Kai pažymiai – bausmė
  0:01:05
 • 34.
  Elgesys neįtakoja vertinimo
  0:02:10
 • 35.
  Apdovanojimai ir nuobaudos
  0:01:18
 • 36.
  Dalies reziumė
  0:00:45
 • 37.
  Žodžiai, kuriais kalbame
  0:00:05
 • 38.
  Niekada nesakome...
  0:02:01
 • 39.
  Žinome, kokio gylio klausimus užduoti
  0:01:36
 • 40.
  Kada kalbamės, o kada tylime
  0:00:41
 • 41.
  Koks elgesys kur tinkamas
  0:01:40
 • 42.
  Dalies reziumė
  0:00:32
 • 43.
  Pasirinkimai
  0:00:05
 • 44.
  Pasirinkimų daugybė, kai vaikas elgiasi gerai
  0:00:54
 • 45.
  Pasirinkimai saugūs visiems, tinkami jums
  0:00:46
 • 46.
  Arba – arba
  0:00:15
 • 47.
  Pasirinkimai, kai esate lainingas
  0:00:32
 • 48.
  Dalies reziumė
  0:00:18
 • 49.
  Problemų sprendimas
  0:00:05
 • 50.
  Susikaupimas ir Empatija
  0:00:29
 • 51.
  “Ką ketini daryti?”
  0:00:12
 • 52.
  Jei nežino, pats, gal nori pasiūlymų? Ir Leisti pasirinkti
  0:00:21
 • 53.
  Dalies reziumė
  0:00:36
 • 54.
  Tinkamos pasekmės
  0:00:11
 • 55.
  Susietos su elgesiu ir dabartimi
  0:00:14
 • 56.
  Pateikiamos su Empatija, neprimetamos su pykčiu
  0:00:31
 • 57.
  Įvykdomos ir moko išminties
  0:00:57
 • 58.
  Dalies reziumė
  0:01:45
 • 59.
  Ką daryti?
  0:00:05
 • 60.
  Nežinau pasekmės? Neturiu laiko?
  0:01:06
 • 61.
  Supykau?
  0:00:48
 • 62.
  Elgiasi netinkamai, nesugalvoju, ką daryti?
  0:01:54
 • 63.
  Neklauso?
  0:01:07
 • 64.
  Dalies reziumė
  0:00:37
 • 65.
  Mitai
  0:00:17
 • 66.
  Vaikai neturi jausti liūdesio/vidinio skausmo
  0:00:32
 • 67.
  Turiu viską žinoti, būti ekspertas
  0:00:50
 • 68.
  Problemas turiu spręsti čia pat, kuo skubiau
  0:00:23
 • 69.
  Vaikas netinkamai elgiasi, nes nori mane įskaudinti/išvesti iš proto
  0:00:23
 • 70.
  Dalies reziumė
  0:00:31
 • 71.
  Dvikovos
  0:00:05
 • 72.
  Pyktis ir sarkazmas vs Empatija
  0:00:53
 • 73.
  Nurodymai vs Pasirinkimai
  0:00:17
 • 74.
  Ką aš sakau vs Ko aš klausiu
  0:00:33
 • 75.
  Neįvykdomos vs Įvykdomos
  0:00:24
 • 76.
  Dalies reziumė
  0:00:29
 • 77.
  Ar kažką keisime?
  0:00:05
 • 78.
  Kokiais žodžiais giriu mokinį?
  0:00:39
 • 79.
  Kokiais žodžiais pykstu?
  0:00:14
 • 80.
  Kokiais žodžiais nurodau, įspėju?
  0:00:11
 • 81.
  Kaip sprendžiu problemas ir kokias pasekmes duodu?
  0:00:34
 • 82.
  Modulio santrauka
  0:01:37

Priskirti mokymą

Programa akredituota ir registruota Neformalaus švietimo programų registre. Aikos programos kodas 211000900.

Didesnėms pedagogų grupėms taikomi atidėti/išskaidyti mokėjimai. Dėl to susisiekite [email protected]

2020 m. birželio 30 d. Seimas priėmė Švietimo įstatymo pakeitimus: negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai galės lankyti artimiausią jo gyvenamoje vietoje esančią bendrąją mokyklą, bus priimami visiškai lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Taip pat gerokai išsiplės pagalbos sistema mokyklose. Naujos Švietimo įstatymo nuostatos būtų įgyvendinamos palaipsniui ir galutinai įsigaliotų nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. 
Taigi, neįgalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių bendrosiose mokyklose tik daugės. Tuo pačiu – iššūkių mokykloms, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklos administracijai. Todėl itin svarbu visiems - dirbantiems ir bendraujantiems su šiais mokiniais - turėti žinių apie specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimą tinkamai suprasti mokinį, bendrauti ir bendradarbiauti su juo, kokybiškai reaguoti ir spręsti kylančias problemines situacijas, kurti bendradarbiaujančią, atsakingą ir vienas kitą palaikančią komandą. Mokytojams, ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, ypač svarbu žinoti, kaip elgtis tam tikrose situacijose, kaip ugdyti tokius mokinius, kokie metodai veiksmingi atitinkamiems sutrikimams ar tam tikriems įgūdžiams ugdyti. 

Ilgalaikės programos turinys ir eiga:

1 MODULIS: „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais mokykloje: vaikų auklėjimas ir ugdymas su meile ir logika“   - pradžia 2020-11-26

 • Kertiniai ugdymo tikslai ne tik specialiųjų poreikių vaikams;
 • Bendravimo principai su ugdomuoju. Mokytojo vartojami žodžiai. Teisingi klausimai;
 • Pagalba ugdytojui, kiek jis gali jos suteikti sau;
 • Priemonės palengvinančios darbą pedagogui: klasės taisyklės;
 • Mokinių vertinimo modeliavimas;
 • Tinkamo elgesio pamokose modeliavimas;
 • Problemų sprendimo algoritmai;
 • Kertiniai reagavimo principai, kai elgiamasi blogai;
 • Ugdymo mitai kenkiantys ugdymo procesui (ne tik SUP vaikų ugdyme);
 • Destruktyvus ir konstruktyvus ugdymas: kaip galime patys pasirinkti;
 • Medžiagos apibendrinimas;
 • Praktinė užduotis;

2 MODULIS: „Švietimo ir mokymosi pagalbos mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui teikimas mokykloje“   - pradžia 2020-12-04

 • Švietimo ir mokymosi pagalbos mokiniui teikimo algoritmas
 • Švietimo pagalbos specialistų Bendradarbiavimo ir įsitraukimo svarba
 • Kuruojančio asmens paskyrimas
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas
 • Ugdymo pritaikymas, diferencijavimas, mokinio vertinimas
 • Nuolatinis situacijos stebėjimas, santykių palaikymas
 • Praktinė užduotis.

3 MODULIS: „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sutrikimų apibūdinimas, rekomendacijos ugdymui ir mokymo priemonių pavyzdžiai: svarbiausi akcentai“  - pradžia 2020-12-12

 • Intelekto sutrikimai
 • Įvairiapusiai raidos sutrikimai
 • Klausos sutrikimai
 • Elgesio ir/ar emocijų sutrikimai
 • Mokymosi sutrikimai: bendrieji ir specifiniai (skaitymo, rašymo, matematikos)
 • Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai, mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos
 • Rekomendacijos ugdymui
 • Praktinė užduotis.

4 MODULIS: „Elgesio sutrikimų turintis (EST) mokinys mano klasėje - kaip siekti pažangos?“   - pradžia 2020-12-20

 • Bendros žinios apie EST vaikus
 • EST vaikams draugiška klasė
 • Patarimai tam tikros pamokos dalims ir problemoms spręsti
 • Elgesio valdymo pagrindai
 • Kai vaikas kelia daugiau sunkumų ir įprasti elgesio valdymo metodai neveikia
 • Bendradarbiavimas su tėvais
 • Problemų sprendimo pavyzdžiai
 • Praktinė užduotis. 

5 MODULIS: „Veiksmingi mokymo metodai pamokoje, kurioje ugdomas specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys“ - pradžia 2020-12-31

 • Be ko pamokos nepradėčiau?
 • Medžiagos išdėstymas žingsniais
 • Taisyklių atmintinė
 • Eksperimentai pamokoje
 • Praktinė užduotis: parengti savo pamokos aiškinimą pagal siūlytą vaizdinės medžiagos aiškinimo metodiką, pagal ją sudaryti pamokai atmintinę. 
 • Atsiskaitymas
   
40 ak. val. + papildoma medžiaga + praktinės užduotys + klausimai lektoriui
(Nėra balsų)

KOMENTARAI
0
PERŽIŪROS
13

Eglė Saikauskienė

egle saikauskiene

MOKYTOJAS-PRAKTIKAS

Specialioji pedagogė - metodininkė

Mokymai
2

Pedagogas.lt

pedagogas.lt
Pedagogas.lt –tai nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai ir seminarai (webinarai) pedagogams.