Švietimo ir mokymosi pagalbos mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui teikimas mokykloje | Pedagogas.lt

Švietimo ir mokymosi pagalbos mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui teikimas mokykloje

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Anonsas

1/11

00:01:39

Įžanga

2/11

00:00:43

Švietimo ir mokymosi pagalbos mokiniui teikimo algoritmas

3/11

00:00:05

ŠVIETIMO ir mokymosi pagalba

00:01:08

Švietimo ir mokymosi pagalbos teikimo dalyviai

00:03:10

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo algoritmas

00:07:14

Švietimo pagalbos specialistų Bendradarbiavimo ir įsitraukimo svarba

4/11

00:00:34

Švietimo pagalbos komanda – kokia ji?

00:02:17

Švietimo pagalbos komanda – kam ji?

00:00:50

Kuruojančio asmens paskyrimas

5/11

00:00:05

Kaip nepasiklysti tarp pagalbos teikėjų?

00:01:21

Atsakingas kiekvieno darbas ir kuruojantis asmuo

00:01:45

Kuratorius – kaip jis veikia?

00:03:37

Bendradarbiavimo pavyzdys valdant netinkamą mokinio elgesį

00:00:41

Elgesio stebėjimo lapo skyrimo algoritmas

00:01:07

Sutarties pasirašymo svarba

00:03:28

Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas

6/11

00:00:25

KADA reikalingas tyrimas ar atidesnė priežiūra?

00:05:21

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo algoritmas

00:02:20

Ugdymo pritaikymas, diferencijavimas, mokinio vertinimas

7/11

00:00:21

Pritaikymas - bendra informacija

00:03:55

Pritaikymas ir diferencijavimas - kokiais būdais

00:07:38

Pritaikymas ir diferencijavimas - papildomos priemonės

00:04:09

Į pagalbą - Bloom‘o taksonomija

00:02:32

Ką renkuosi?

00:02:30

Vertinimas: ką nurodo ugdymo planai?

00:04:27

Vertinimas: kaip vertinti rekomenduojama?

00:03:40

Vertinimas: svarbu atkreipti dėmesį!

00:03:38

Nuolatinis situacijos stebėjimas, santykių palaikymas

8/11

00:00:05

Gera pradžia – pusė darbo

00:02:46

Pamokos, kurioje yra SUP turintis mokinys, stebėjimas

00:03:08

Mokymo santrauka

9/11

00:03:02

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

10/11

Testas

11/11

00:00:00

Šis mokymas yra ilgalaikės programos Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys mokykloje: aš Tave suprantu, aš galiu Tau padėti, aš moku Tave mokyti, aš esu Tavo draugas! (40 val. Kodas: 211000900) dalis. Norintiems gauti ne 8 val. pažymėjimą (tik už šį modulį), o žiūrėti pilną programą ir gauti už ją pažymėjimą - prašome įsigyti prieigą prie pilnos programos čia>>

Mokykloje itin svarbu efektyviai spręsti problemas, kylančias dėl mokinio mokymosi, eglesio ar drausmės sunkumų. Remdamasi sėkminga darbo savo mokykloje patirtimi, papasakosiu, kokie dalyviai svarbiausi sprendžiant tokias problemas, kaip jie turėtų veikti, kuo vadovautis. Taip pat, sužinosite, kada jau verta sunerimti ir apsvarstyti poreikį nustatyti mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, kaip tai atlikti, kuo vadovautis pritaikant programą mokiniui, kaip vertinti mokinį su specialiaisiais ugdymosi poreikiais.

Kam skirtas mokymas?

Mokymas skirtas pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklos administracijai.

Mokymo metu sužinosite:

Kaip efektyviai spręsti problemas, kylančias dėl mokinio mokymosi, eglesio ar drausmės sunkumų? 
Kas turėtų būti svarbiausi problemų sprendimo proceso dalyviai ir kaip jie turėtų veikti? 
Kaip vykdomas specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas?
Kaip tinkamai pritaikyti programą specialiųjų poreikių turinčiam mokiniui?
Kaip vertinti mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių?

Po mokymo gebėsite:

Efektyviai spręsti problemas, kylančias dėl mokinių mokymosi, elgesio, drausmės; suprasite bendradarbiavimo svarbą; skirti, kada reikalinga tirti mokinį dėl specialiųjų ugdymosi poreikių; pritaikyti ugdymo programą mokiniui su su specialiaisiais ugdymosi poreikiais; tinkamai vertinti mokinį su specialiaisiais ugdymosi poreikiais.

Mokymą sudaro:

-    Skaidrės;
-    Praktiniai pavyzdžiai.
 

Lektoriai

Eglė Saikauskienė

Eglė Saikauskienė

Specialioji pedagogė - metodininkė

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Klausimai lektoriui

Atsiliepimai