Lukas Kamarauskas

lukas kamarauskas

LEKTORIUS

Ergoterapeutas, VŠĮ „Sėkmingi vaikai“ programų vadovas, elgesio analitiko asistentas (BCaBA), lektorius, skaitęs pranešimus konferencijose bei vedęs seminarus apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą  temomis: „Santykio su vaiku kūrimas. Socialinių įgūdžių formavimas“, „Socialinių įgūdžių ugdymas“, „Aplinkos pritaikymas, siekiant patenkinti kiekvieno vaiko sensorinius poreikius: individualizavimo svarba“, „Vaizdo modeliavimo taikymas socialiniams gebėjimams ugdyti“.

Pranešėjo mokymai