Silvestra Markuckienė

silvestra markuckiene

PRANEŠĖJA

Beveik 30 metų (iš jų 15 metų darbo mokykloje) psichologės darbo patirtis leido sukaupti nemenką žinių bagažą. Nuo 2002 iki 2008 metų dirbo „Individualiosios psichologijos instituto“ direktore. Iki šiandien palaiko glaudžius ryšius su institute studijuojančiais studentais, dėsto bazinio kurso studentams gyvenimo stiliaus sampratą ir jo pažinimą (per asmens priešistorę ar įsimintinus pastebėjimus), individualiosios psichologijos idėjų taikymą darbe.

Šiuo metu viena iš pagrindinių veiklų - konsultavimas, seminarų vedimas. „Konsultavime individualioji psichologija man primena archeologiją – sluoksnis po sluoksnio atsargiai atrandi, ką seniai lyg ir buvai „užkasęs”, o suvokęs pradžių pradžias, gali suprasti dabartį.“ - teigia pranešėja. 

Pranešėjo mokymai