Aktualiausios ikimokyklinio ugdymo gairės | Pedagogas.lt

Aktualiausios ikimokyklinio ugdymo gairės

Naujienos

2020 m. spalio 27 d.

Aktualiausios ikimokyklinio ugdymo gairės

Dalintis

Image

Šių metų spalio 20 dieną įvyko bene didžiausia ir reikšmingiausia praktinė nuotolinė konferencija ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir specialistams „Darželis šiandien: iššūkiai ir sprendimai“. Konferencijos metu savo praktine profesine patirtimi dalinosi net 11 pranešėjų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo profesionalų. 
Renginyje nuotoliniu būdu tiesiogiai dalyvavo ikimokyklinio ugdymo pedagogai iš visos Lietuvos. Konferencijos sumanytojas bei organizatorius – didžiausia specializuota nuotolinio mokymo(si) platforma Lietuvoje, skirta pedagogų kvalifikacijai tobulinti, Pedagogas.lt

Pirmojo konferencijos pranešimo, pavadinimu „Tiltai link vaiko gebėjimų ugdymo: 7 žingsnių strategijos“, metu pranešėjų dr. Sergejaus Neifacho ir ikimokyklinio ugdymo specialistės Reginos Rimkienės duetas pristatė unikalią 7 žingsnių tvariąją ugdymo strategiją, įgalinančią ikimokyklinio ugdymo pedagogus veikti, pažinti ir pripažinti, motyvuoti ir remti vaiką jo raidos kelyje. Pasak pranešėjų, tai visiškai naujas, inovatyvus įgūdžių rinkinys, padedantis vaikui gyventi ir patirti sėkmę šiuolaikiniame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Metodikos autorė – pediatrė, pedagogė, mokslininkė, knygų autorė Dr. Laura Jana (JAV). 

Konferencijos pranešimo metu dr. Sergejus Neifachas ir Regina Rimkienė išsamiai aptarė kiekvieną iš šių septynių žingsnių, pateikė konkrečių praktinių pavyzdžių, padedančių realiai įgyvendinti šią strategiją Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Ikimokyklinio ugdymo specialistai taip pat išskyrė penkias svarbiausias ateities kompetencijas, reikalingas ugdyti jau ankstyvajame amžiuje: tai kompleksinis problemų sprendimas, kritinis mąstymas, bandradarbiavimas, komandos valdymas ir kūrybiškumas. 

Toliau pristatytas psichologės, UAB „Galimybių arsenalas“ ir VŠĮ „Atsakinga tėvystė“ įkūrėjos bei vadovės, konferencijos „Atsakinga tėvystė“ idėjos autorės ir organizatorės, knygos „Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius“ autorės Jūratės Bortkevičienės pranešimas pavadinimu „Itin jautrus vaikas grupėje – ką svarbu žinoti auklėtojui?“. 

Psichologė apibūdino, ką iš tiesų reiškia terminas „itin jautrus“, pasidalino mokslinių tyrimų duomenimis, parodančiais, jog pasaulyje itin jautrių vaikų ir žmonių yra net 15-20 procentų. Konferencijos pranešimo metu dalyviai išgirdo daugybę praktinių situacijų pavyzdžių, su kuriais susiduriama ikimokyklinio ugdymo įstaigose, ir sužinojo galimų sprendimų variantų, padedančių integruoti itin jautrius vaikus į bendrąjį ikimokyklinio ugdymo procesą. 

Pranešimo „Praktikos, kurios padeda nuotoliniu būdu ugdyti specialiųjų poreikių turinčius ikimokyklinio amžiaus vaikus“ metu specialioji ankstyvojo muzikinio ugdymo pedagogė ir „Vaikų linijos“ supervizorė Julija Šimkė aptarė galimus specialiuosius ikimokyklinukų poreikius įprasto bei nuotolinio ugdymo kontekste. Pranešėja įvedė ir išplėtojo „įtraukiosios kultūros“ terminą, išskaidydama jį į atskirus segmentus, bei pateikė konkrečių praktinių patarimų, pavyzdžių, kaip pateikti užduotis specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtos ugdomųjų veiklų vaizdo iliustracijos: kaip jas parengti? Į šį klausimą savo pranešimo metu išsamiai atsakė prof. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė - VDU Švietimo akademijos Ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir pagalbos mokiniui studijų programų vykdymo grupės vadovė, Europos Komisijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo ekspertė.

Specialistė pasidalino praktinėmis įžvalgomis, padedančiomis parengti vaizdo iliustraciją, kad ji būtų naudinga vaikui, bei pristatė keletą praktinių būdų, kuriais galima remtis kuriant įvairių ikimokyklinio ugdymo veiklų vaizdo įrašus.

Savo ir savo kolegų gerąja patirtimi, sėkmingai pritaikyta dirbant su ikimokyklinukais, pasidalino ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Vilniaus darželio „Saulės gojus“ auklėtoja, projekto „Auklėtojos šiuolaikiškai“ bendrakūrėja Ivona Soroko

Pranešėja supažindino su skirtingais H. Gardnerio intelekto tipais, kuriais remiantis galima užtikrinti aukštus ikimokyklinio ugdymo rezultatus. Konferencijos dalyviai išgirdo ir konkrečius iliustracinius pavyzdžius, sėkmingai pritaikytus darželio „Saulės gojus“ grupėse, taip pat pavyzdžius, iliustruojančius ikimokyklinio ugdymo pedagogų komunikacijos su kolegomis, administracija, bei tėveliais, svarbą. 

Ar žinojote, kad STEAM metodai gali padėti išspręsti netgi sudėtingas situacijas, pavyzdžiui susidoroti su baimėmis? Vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Viktorija Zavackienė pasidalino aktualiu pranešimu „Socialinis - emocinis ugdymas naudojant Kimochis programą ir aktyvius STEAM ugdymo metodus“. Jo metu aptartas Kimochis socialinių - emocinių įgūdžių pritaikymas mokytojos ikimokyklinukų grupėje, Kimochis pamokėlių ir elgesio modelių pritaikymas aktyviose STEAM veiklose: bandymuose, inžineriniuose ir matematiniuose iššūkiuose, žaidimuose ir kt.

Vaikų psichologė Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė papasakojo, kaip derėtų kalbėti su ikimokyklinio amžiaus vaiku įvairių gyvenimo krizių kontekste. Pasak pranešėjos, krizė – tai natūralus kiekvieno žmogaus, taip pat ir vaiko, gyvenimo laikotarpis, tačiau daugelis žmonių vis dar yra linkę sieti krizę vien tik su neigiamais dalykais.
Psichologė supažindino su pozityviosios psichologijos pagrindais ir filosofija, pristatė PERMA - psichologinės gerovės modelį, apimantį pozityvias emocijas, įsitraukimą, pozityvius santykius (ryšius),  prasmę ir  pasiekimus. Taip pat pristatė pagrindines vaikystės krizes bei jų pasekmes, taip pat pasireiškiančias ir darželyje. 
Ikimokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu išties kitoks, nei nuotolinis darbas su vyresniais vaikais. Vilniaus lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ direktorė Daiva Gudelevičienė pasidalino savo, kaip vadovės, įžvalgomis ir praktinėmis žiniomis, kaip sėkmingai organizuoti darbus, bendrauti, bendradarbiauti su tėvais ir pedagogais įprastame bei nuotolinio ugdymo kontekste.

Pranešėja pasidalino gerąja patirtimi bei pasidžiaugė sėkmingais nuotolinio ikimokyklinio ugdymo rezultatais, pasiektais savo ugdymo įstaigoje karantino metu. 

Toliau sekė kita, šiandien ypač aktuali konferencijos tema: „Kaip kalbėti su vaiku apie pandemiją ir jos padarinius?“. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė Virginija Sauliūtė-Darvydė pasidalino savo įžvalgomis ir keletu galimų būdų, kaip kalbėtis su vaikais šia tema, atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnį bei polinkį savaip interpretuoti informaciją. 

Praktinę konferenciją uždarė pranešėjas Linas Slušnys – vaikų ir paauglių psichiatras, socialinio ir emocinio ugdymo instruktorius ir 6 vaikų tėtis, pristatydamas visuomet aktualią temą: „Kaip auklėtojams išvengti „perdegimo“ darbe?“. 

Pasak jo, didelė dalis auklėtojų nuovargio atsiranda vien dėl emocinio nuovargio, nuolat patiriamo darbe. Pranešėjas apžvelgė konkrečias priežastis, dėl kurių atsiranda ir auga emocinis nuovargis, taip pat pateikė praktinių, kasdien pritaikomų patarimų, kaip to būtų galima išvengti. Pranešimo metu daug dėmesio skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogų vidinei motyvacijai, tobulėjimui bei asmeninių vertybių apžvalgai. 

Nuotolinis švietimo renginys praėjo išties sėkmingai ir susilaukė daugybės teigiamų atsiliepimų. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai dėkojo už įdomią, aktualią konferenciją, naudingą informaciją, patogų nuotolinį formatą, profesionaliai pateiktą medžiagą ir gausybę praktinių, nesudėtingai pritaikomų pavyzdžių bei galimų iškylančių problemų sprendimo būdų. 

Konferencija „Darželis šiandien: iššūkiai ir sprendimai“ yra akredituota, visi dalyviai gavo kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus. 

Konferencijos įrašas: https://bit.ly/2FXoKbl 

Visiems pedagogams bei ikimokyklinio ugdymo specialistams linkime sėkmingai taikyti konferencijoje įgytas žinias ir savo įgūdžiais prisidėti prie kuo geresnės ikimokyklinio ugdymo situacijos Lietuvoje kūrimo! 

 

Pedagogas.lt


 

Kiti mokymai