Atvira integruota pamoka „Lietuva – upių ir padavimų kraštas“

2020-ieji tiek mūsų gyvenime, tiek švietimo sistemoje sukėlė nemažai sumaišties: daugelį privertė stabtelėti, susidėlioti prioritetus, įvertinti savo galimybes ir gebėjimus, išmokti ką nors nauja. Ir nesvarbu, kiek tau metų! Ne išimtis ir „Spindulio“ progimnazijos mokytojai, kurie per labai trumpą laiką turėjo išmokti vesti pamokas nuotoliniu būdu. Dar pavasarį dirbome „Zoom“, šį rudenį įvaldėme „MS Teams“ platformą. O neprabėgus nei metams, jau dalinamės gerąja patirtimi ir vedame atviras integruotas pamokas. 

 

Sausio 26 ir 28 dienomis Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos geografijos-gamtos vyr. mokytoja L. Mažukėlė ir lietuvių k. mokytoja J. Perednienė vedė atvirą integruotą pamoką „Lietuva – upių ir padavimų kraštas“ šeštų klasių mokiniams. Pamokos tikslas - renkant informaciją apie konkrečią Lietuvos upę įtvirtinti geografijos žinias ir sukurti padavimą apie upės kilmę, taip pat parodyti kolegoms, jog nuotolinis mokymas(is) nebūtinai turi vykti paskaitos principu. Geografijos mokytoja mokiniams pristatė upės sąvoką, pateikė ir paaiškino, kur prasideda upės ir kokios dalys ją sudaro.  Lietuvių kalbos mokytoja priminė padavimo apibrėžimą, liaudies padavimo požymius, dažniausiai padavimuose naudojamas menines priemones. Tuomet mokiniai buvo suskirstyti grupėmis ir savarankiškai atliko jiems skirtas užduotis – surinkti informaciją apie konkrečią upę, sukurti padavimą apie upės kilmę ir visą šią informaciją sukelti į iš anksto mokytojų paruošas pateiktis. Mokiniai buvo suskirstyti į taip vadinamus kambarius, mokytojos galėjo juos „aplankyti“ ir konsultuoti, taip pat stebėti mokinių darbą iš šalies. Pamokos pabaigoje tiek mokiniai, tiek mokytojai pamatė bendrą visų rezultatą – puikų didžiausių Lietuvos upių pristatymą.  

Nuotolinis mokymas(is) turi savų trūkumų, tačiau negalima nepastebėti ir privalumų. Džiaugiamės mūsų šeštų klasių mokiniais, kurie tikrai puikiai geba valdyti informacines technologijas: rasti reikiamą informaciją internete, atrinkti reikalingus faktus ir išsaugoti juos nurodytame Teams dokumente, tekstą kurti taisyklinga lietuvių kalba. Ačiū jiems! 

Šią atvirą integruotą pamoką stebėjo net 21 „Spindulio“ progimnazijos mokytojas, tad drąsiai galime teigti, kad tai didžiausia nuotolinė pamoka mūsų mokyklos istorijoje! Štai kaip apie šią pamoką atsiliepė šeštų klasių mokiniai:

„Man šita pamoka labai patiko, buvo labai smagu dirbti su grupe ir rašyti padavimą! Darbas grupėse man priminė tuos mėnesius, kai būdavome mokykloje, taigi tai kažkiek sukūrė mokyklos atmosferą. Tikrai norėčiau daugiau tokių pamokų.“ Karolina Lukšonytė, 6B

„Man ši integruota lietuvių k. ir geografijos pamoka labai patiko, nes ji buvo kiek kitokia nei visos kitos kasdienės pamokos. Šioje pamokoje mes galėjom dirbti grupėmis ir pasiskirstyti darbais, kas ką darys. Ateityje norėčiau tokių pamokų daugiau.“ Greta Bankauskaitė, 6A

„Pamoka labai patiko. Buvo labai įdomu ir smagu dalyvauti tokioje pamokoje, nes ji buvo kitokia. Taip pat labai patiko dirbti grupėse, labai smagios ir įdomios užduotys. Labai norėčiau daugiau tokių pamokų!”.  Ieva Bimbirytė, 6A 

„Ši pamoka man išties labai patiko, tikrai norėčiau daugiau tokių pamokų. Visada galvojau, kad geografijos ir lietuvių kalbos pamokos visiškai nesusijusios, bet po šios pamokos supratau, kad ir kaip būtų keista, vis tiek bent viena mažų mažiausia dalele jos susijusios. Ši pamoka pakeitė mano nuomonę tiek apie lietuvių kalbą, tiek ir apie geografiją." Justė Gudonytė, 6B

 

Jurgita Perednienė,

Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja