Kaip koreguoti netinkamą mokinio elgesį?

Būdama Vaiko gerovės komisijos nare, dažnai matydavau, jog nunarinta vaiko ir tėvų galva, svarstant netinkamą vaiko elgesį ir pasižadėjimas pasikeisti, duoda mažai naudos. Taigi, sugalvojau, jog reikia sukurti priemonę, kuri padėtų labiau kontroliuoti vaiko elgesį.

Taip atsidaro netinkamo elgesio stebėjimo lapas. Pradžioje jis buvo vertinamas kiek skeptiškai, tačiau ilgainiui pasirodė labai naudingas. 
Taigi, vaikui įduodamas elgesio stebėjimo lapas, kuriame po pamokos kiekvieno dalyko mokytojas įvertina vaiko elgesį balu, pasirašo ir esant poreikiui, pateikia pastabas. Grįžus namo, kiekvieną dieną tėvai peržiūri šį lapą ir pasirašo.

Atrodo taip paprasta, kad naudos tikėtis nėra iš kur. Be jokios abejonės, tai neveikia 100 procentų, tačiau iš mano patirties, vaikų elgesys ženkliai pasikeisdavo į gerą. Vaikas neišvengiamai po pamokos bendraudavo su mokytoju, gaudavo jo dėmesį trumpai aptariant pamoką ir už elgesį skiriamą balą. Taip pat šis lapas įpareigoja vaiką ir tėvus kasdien bent trumpai pabendrauti, kol pasirašoma už stebėtą dieną. 

Ir nors vaikams niekada nebūdavo pasakoma, o kas bus, jei šitų taisyklių nebus laikomasi, jie visada nešiodavosi lapą, paduodavo jį užpildyti mokytojams ir tėvams bei džiaugdavosi gavę aukščiausius balus. Dėl to šis lapas buvo naudingas tiek vaiko, tiek tėvų kontrolei stebint įsipareigojimus, ugdant vaiko savikontrolę ir atsakomybę bei vertinant pokyčius Vaiko gerovės komisijos svarstymo metu.

http://atrandamekartu.lt/wp-content/uploads/2020/08/REKOMENDACIJOS-PEDAGOGAMS.pdf 
http://atrandamekartu.lt/wp-content/uploads/2020/08/Vardenio-Pavardenio-elgesio-steb%C4%97jimo-lapas.pdf