Mokykla, kuri nebijo pokyčių

Švietimo sistemoje pokyčiai įvyksta ne per vieną dieną. Ryškiausius pokyčius kuria komandos, kurios drąsiai ieško kitokio požiūrio kampo, domisi naujomis temomis ir, aišku, visa tai pritaiko savo veikloje. Tokios komandos pavyzdys – Šiaulių Didždvario gimnazija, kuri, siekdama pokyčių, įjungia aukštesnę pavarą, ir į konferenciją „Kitokia iniciatyva: kaip „parduoti“ švietimo idėją?“ atsiunčia net 13 savo komandos narių. Apie labai kryptingą požiūrį į pedagogų kvalifikacijos tobulinimą kalbamės su Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vadove Audrone Saldauskiene.

Atrodytų, visos ugdymo įstaigos vertina pedagogo kvalifikacija, tačiau Šiaulių Didždvario gimnazijoje jai skiriamas ypatingas dėmesys. Kodėl? A. Saldauskienės nuomone, pedagogas, norintis tapti šiuolaikinės mokyklos kūrėju, privalo tobulinti tiek dalykines, tiek bendrąsias kompetencijas. Mokiniai keičiasi, todėl vietoj stovėti neužtenka. „Gimnazijoje įgyvendiname pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Pirmiausia tiriame kvalifikacijos tobulinimo poreikį: analizuodami gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenis, parenkame temą (sritį), kurią tobulinsime kitais mokslo metais, ir su mokytojais aptariame, kas padėtų tobulinti tos srities gebėjimus (t. y. kokių mokymų, seminarų reikėtų); rengdami metinį gimnazijos veiklos planą, prašome mokytojų pasiūlyti, kokių bendrų seminarų jie pageidautų. Mokslo metų pabaigoje ugdymo skyriuose mokytojai įsivertina savo veiklą, akcentuodami, kur ir kaip tais metais sekėsi tobulinti savo kvalifikaciją, kokį poveikį tai turėjo mokinių pasiekimams. Taip pat pedagogai pristato, kaip planuoja tobulinti savo kvalifikaciją kitais mokslo metais.“

„Pokyčiai“ Šiaulių Didždvario gimnazijos pedagogams nėra tik skambus žodis. Gimnazija aktyviai prisideda prie švietimo sistemos tobulinimo, dalyvauja įvairiose Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvose. O jų ne viena. Ugdymo skyriaus vedėja A. Saldauskienė vardija: „Dalyvavome pirmuosiuose audito ir brandos darbo pilotavimuose, išbandėme etatinį apmokėjimą, daug prisidėjome ir įgyvendiname SKU modelį ir kt.“ Todėl labai džiugu, kad ugdymo įstaigos, labai aiškiai prisidedančios prie švietimo sistemos kaitos, renkasi konferenciją „Kitokia iniciatyva“. „Dalyvavome pedagogas.lt konferencijoje prieš keletą metų ir likome patenkinti. Šįkart labiausiai patraukė intriguojantis pavadinimas, nauja tema ir požiūris, o be to, labai patogus formatas: atskirai, bet ir kartu, tą pačią temą išskaidant vadovams ir pedagogams aktualiomis potemėmis.“

Paklausta, kas paskatino į konferenciją už(si)registruoti tokią gausią vadovų ir pedagogų komandą, A. Saldauskienė šypteli: „Noras tobulėti, siekti pokyčių, susipažinti su kitokiu požiūriu į švietimą. Žinoma, ir nauji lektoriai bei siekis motyvuoti pedagogus ir įtraukti juos į bendrą mokyklos kūrimą.“

Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja prasitarė, kad labiausiai juos dominančios temos: lyderystė, partnerystė ir motyvacija. Šios temos susijusios su gimnazijos vertybėmis, strateginio plano tikslais. Kviečiame ir jus peržiūrėti konferencijos programą ir išsirinkti labiausiai dominančią temą. Konferencija „Kitokia iniciatyva: kaip „parduoti“ švietimo idėją?“ jau už savaitės.