Verpstės – gal verta prisiminti?

Etnokultūra  išgirdę šį žodį dažnas mūsų galvoja: „Ir vėl“... Mums, mokytojams, auklėtojams gal tai ir yra jau šimtąjį kartą matytas, tas pats ornamentas, karpinys, juosta, molinukas ar liaudies daina, bet vaikui – tai visiškai naujas pasaulis. Parodykime jam dar nematytą daiktą, papasakokime jo istoriją ir jau matysime, kad akys žiba, o klausimai „verda“ galvoje. Turime labai turtingą etnokultūrą ir kartais net patiems reikia „pagūglinti“, kas tai per daiktas, pamatytas pas močiutę ant aukšto.

Vienas iš tokių įdomių daiktų – verpstė. Vaikams pasakius šį žodį, nenuostabu, kad jie sugalvoja visokių įdomiausių pasakojimų, o parodžius – kyla tikra diskusija. Vilniaus lopšelio darželio „Gabijėlė“ etnokultūros būrelis kviečia visos Lietuvos darželius prisijungti prie respublikinio projekto, kad vaikai, tėvai ir visa bendruomenė sužinotų ar prisimintų archajinę tiesioginę verpstės paskirtį – tai verpimo prietaisas, naudotas iki atsirandant verpimo rateliams. Siūlome pedagogams sugrįžti į praeitį ir pavaizduoti vaikams, lyg patys būtų verpėjai su pritvirtintu vilnų ar linų kuodeliu įspraudžiamu į suole išgręžtą skylę, verpėja sėdi šalia ir rankomis suka siūlą ant rankoje laikomo verpstuko.

O kokia graži pati verpstė! Laba dažnai ji papuošta keliomis saulutėmis, virš kurių įrėžti paukščių, eglių ar trišakių augalėlių ornamentai. Paukščio ir stilizuoto augalo motyvai sukuria gyvybės medžio įvaizdį, kuris dažniausiai papildomas religiniais simboliais ar gyvūnija. Verpstės „gimimas“ pažymimas įrėžiant padirbimo metus, verpėjos ar meistro inicialus. Verpstės kotą žmonės puošdavo įvairiais augalijos simboliais ir tikėjo, kad jos stebuklingai padeda linams augti.

Taigi, kviečiame sugrįžti į praeitį ir dalyvauti respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų, tėvų bei kitų šeimos narių kūrybiniame projekte „Liaudies ornamentai verpstėse“. Projekto nuostatus rasite ČIA

 

Toma Tribulienė 

Vilniaus lopšelis darželis „Gabijėlė“

 

 

 

 

 

 

Straipsnyje naudojamos Liudo Masio fotografijos iš skaitmeninio projekto „Verpstės - laiškai iš praeities“.