Vilija Šileikienė | Pedagogas.lt

Vilija Šileikienė

Grįžti į sąrašą

Vilija Šileikienė

Mokytoja-praktikė

Vadovėlio  „Matematika tempus  12 klasei“ bendraautorė. Projekto  „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas 1.1.1 veiklos „ Bendrųjų ugdymo programų  ir jas lydinčios medžiagos rengimas“ metodininkė (mokytoja) 2021-2022 m. Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metodininkė (mokytoja) 2021-2022 m. Projekto „ Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas  ir diegimas“ 2.1. veiklos „Vidurinio ugdymo matematikos mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimasmetodininkė 2022 m.Vilija  Šileikienė

Pranešėjo mokymai

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €