Atnaujinta matematikos ugdymo programa: kaip matuosime mokinių pasiekimus? | Pedagogas.lt

Atnaujinta matematikos ugdymo programa: kaip matuosime mokinių pasiekimus?

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/9

00:01:05

5 temų mokymų programa

2/9

00:00:12

2 temos mokymų metu sužinosite

3/9

00:00:35

Pasiekimai

4/9

00:00:27

A. Gilus supratimas ir argumentavimas

00:04:07

B. Matematinis komunikavimas

00:03:08

C. Problemų sprendimas 

00:04:07

Pasiekimų matavimo skalės

5/9

00:01:31

Savarankiškumo skalė

00:02:15

Kompleksiškumo skalė

00:14:00

Pasiekimų lygiai

6/9

00:00:24

A. Gilus supratimas ir argumentavimas

00:05:29

B. Matematinis komunikavimas

00:06:04

C. Problemų sprendimas

00:05:41

Pavyzdžiai

00:08:33

Klausimų - atsakymų sesija

7/9

00:12:50

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

8/9

Pažyma

9/9

Mokymo medžiaga

Papildomai gaunate

  • Papildoma medžiaga
  • Praktinės užduotys

Informacija

Mokymuose sužinosite kokie yra svarbiausi matematikos atnaujinto pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio pokyčiai ir kaip reikėtų planuoti jų pritaikymą. Kiekvienas dalyvis papildomai gaus ir metodines atmintines.


2022 m. patvirtinta matematikos bendroji programa, kuri nelyginėse klasėse (5kl., 7 kl., 9kl., ir III gimn. kl.) pradedama įgyvendinti nuo 2023 m. rugsėjo mėn. Vertinimas ir įsivertinimas yra vienas aktualiausių ugdymo proceso komponentų, darančių reikšmingą įtaką ugdymo kokybei. Dėl šios priežasties svarbu ne tik susipažinti, kiek ir kokie pasiekimai įvardinti matematikos naujojoje programoje, bet ir išanalizuoti  kokios šių pasiekimų matavimo skalės,  kokio tipo užduotys leidžia pasireikšti vieniems ar kitiems mokinių matematikos pasiekimams.  Mokymo metu sužinosite:

  • kokie matematikos pasiekimai suformuluoti bendrojoje matematikos programoje ir kokios jų sąsajos su kompetencijomis?
  • kiek ir kokios matavimo skalės įvestos pasiekimų fiksavimui?
  • kaip parinkti užduotis, kad jos leistų pasireikšti konkrečiam mokinių pasiekimui?


Po mokymo gebėsite:

  • veiksmingai atpažinti, kokios kompetencijos ugdomos konkrečiu pasiekimu.
  • naudotis matavimo skalėmis fiksuojant pasiekimus.
  • parinkti užduotis norimam mokinių pasiekimui stebėti ir fiksuoti. 

Lektoriai

Vilija  Šileikienė

Vilija Šileikienė

Matematikos mokytoja ekspertė, Lietuvos Matematikos Mokytojų asociacijos (LMMA) valdybos narė.

Aistė  Venclovienė

Aistė Venclovienė

Mokytoja, matematikos metodinių leidinių bendraautorė

Atsiliepimai