Mokinių veiklos, parodančios įgytas kompetencijas | Pedagogas.lt

Mokinių veiklos, parodančios įgytas kompetencijas

Dalintis

Mokymo dalių sąrašas

Įžanga

1/18

00:03:01

Nuostatų sąsajos su veikla ir tikslais

2/18

00:05:52

Sprogimo efektas arba motyvacija

3/18

00:03:28

Sprogimo pavidalų pavyzdžiai

4/18

00:15:05

Veiklos kitose erdvėse: netikėtos teksto ir vaizdo jungtys

5/18

00:06:02

Epilogas arba keli teksto klodai

6/18

00:06:44

Tikėjimas žodžio galia

7/18

00:11:53

Savarankiškai perskaitytos knygos pristatymas, II kursas

8/18

00:05:08

Valdas Papievis „Odilė, arba oro uostų vienatvė“ teksto vizualizacija

9/18

00:03:32

Vietos pažinimas. Tiriamoji veikla

10/18

00:04:11

Apibendrinimo užduoties atlikimo būdas

11/18

00:02:17

Mokinių darbų pavyzdžiai

12/18

00:03:07

Savarankiškai skaitytos knygos arba filmo pristatymas (įgytos kompetencijos ir jų raiška)

13/18

00:06:16

Fotonovelės žanras

14/18

00:04:30

Objektyvumo ir subjektyvumo problema

15/18

00:03:43

Klausimų - atsakymų sesija

16/18

00:03:06

Įvertinkite žiūrėtą mokymą

17/18

Testas

18/18

Mokymo medžiaga

Informacija

Šis mokymas yra skirtas lietuvių kalbos ir literatūros pedagogams, kurie nori pasiruošti 9-12 klasių mokinių programos atnaujinimo pakeitimams, gebėti vertinti mokinių pažangą ir įgytas kompetencijas bei tobulėti patys.  


Mokymas yra 3 mokymų ciklo „Atnaujintos lietuvių kalbos ir literatūros programos praktinis įgyvendinimas“ dalis. 

Šis trečiasis ciko mokymas „Mokinių veiklos, parodančios įgytas kompetencijas“ skirtas mokytojams lituanistams. Jame nagrinėjama kompetencijų tema. Bendrosiose programose siektini ugdymo rezultatai aprašyti kaip mokinių kompetencijų ugdymo pasiekimai. Tampa svarbus kiekvieno mokinio pažangos žingsnių stebėjimas, vertinimas jo pasiekimų lygmenų ir asmenybės ugdymo(si) požiūriu. Geros mokyklos koncepcijoje skiriama ne viena rezultatų rūšis – tai mokinio ūgtis (branda), jo individuali pažanga ir mokymo(si) rezultatai. Todėl svarbu bus mokinių veiklą individualizuoti, suasmeninti santykį su literatūra ir kalba. Seminare bus pateikiama įrankių ir patarimų, padėsiančių visa tai įgyvendinti praktiškai. 

 


Mokymo metu sužinosite:

  • kokios praktinės veiklos leistų mokiniams parodyti įgytas kompetencijas;
  • apie praktiškai išbandytas ir suasmenintą santykį atskleidžiančias veiklas;
  • kaip parinkti kūrybinių užduočių įvairovę, skirtingų dalykų jungčių pavyzdžius, teksto vizualizavimo galimybes.

 

Po mokymo gebėsite:

  • numatyti veiklas ir būdus, tinkamus konkrečios klasės mokiniams;
  • vertinti įgytų kompetencijų lygį ir mokinių asmeninę pažangą. Visą 3 mokymų ciklą sudaro šie seminarai:

  • Skaitymo strategijų taikymas analizuojant įvairių žanrų kūrinius
  • Skirtingų žanrų kūrinių analizės modeliai, praktinės kūrinių analizės ir interpretacijos užduotys
  • Mokinių veiklos, parodančios įgytas kompetencijasLektoriai

Vida  Lisauskienė

Vida Lisauskienė

Vilniaus licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. 2016 ir 2023 metų Programos atnaujinimo grupės narė, metodinių rekomendacijų pagal atnaujintą programą bendraautorė, ,,Baltų lankų“11-12 klasei ir LLTI vadovėlių 9-10 klasei ir teksto

Atsiliepimai