Atnaujintos lietuvių kalbos ir literatūros programos praktinis įgyvendinimas | Pedagogas.lt

Atnaujintos lietuvių kalbos ir literatūros programos praktinis įgyvendinimas

Atnaujintos lietuvių kalbos ir literatūros programos praktinis įgyvendinimas

Dalintis

img

Informacija

3 mokymų ciklas „Atnaujintos lietuvių kalbos ir literatūros programos praktinis įgyvendinimas“ yra skirtas lietuvių kalbos ir literatūros pedagogams, kurie nori pasiruošti darbui pagal 9-12 klasių (I-IV gimnazijos) mokinių ugdymo turinio pakeitimus, gebėti vertinti mokinių pažangą ir įgytas kompetencijas bei tobulėti patys. 

Atsižvelgdami į ugdymo turinio atnaujinimą lietuvių kalbos ir literatūros pedagogams kartu su lektore, mokytoja eksperte Vida Lisauskiene, parengėme 3 mokymų ciklą „Atnaujintos lietuvių kalbos ir literatūros programos praktinis įgyvendinimas“. Šis mokymų ciklas padės praktiškai prisitaikyti prie bendrųjų programų turinio atnaujinimo ir pokyčių įgyvendinimo lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms 9-12 klasių (I-IV gimnazijos) mokiniams.

Atnaujinus ugdymo turinį keičiasi ne tik programos, bet ir pasiekimų patikrinimas. Atsiranda tarpiniai patikrinimai. Naujoje programoje nurodyti tik privalomi pasirinkti autoriai, todėl pasirenkamuosius autorius teks rinktis iš dviejų ar daugiau autorių.  Reikės patiems planuoti ugdymo turinį atsižvelgiant į mokyklos ir klasės kontekstą, planuojant veiklas numatyti ir ugdomas kompetencijas.


Bendrosiose programose siektini ugdymo rezultatai aprašyti kaip mokinių kompetencijų ugdymo pasiekimai. Svarbus kiekvieno mokinio pažangos žingsnių stebėjimas, vertinimas jo pasiekimų lygmenų ir asmenybės ugdymo(si) požiūriu. Geros mokyklos koncepcijoje skiriama ne viena rezultatų rūšis – tai mokinio ūgtis (branda), jo individuali pažanga ir mokymo(si) rezultatai. Todėl svarbu bus mokinių veiklą individualizuoti, suasmeninti santykį su literatūra ir kalba. 


Mokymai skirti mokytojams lituanistams. Pateiktos skaitymo strategijos, teksto analizės modeliai, praktinės užduotys, siūlomos veiklos bus naudingos mokytojams, dirbantiems pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą 11-12 (III-IV gimnazijos) klasėje. Taip pat pateikta medžiaga, siūlomi metodai, užduotys, kūrybiškumą ir kitas kompetencijas ugdančios veiklos lengvai pritaikomos ir 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokiniams. Mokymų ciklo metu sužinosite:


  • kokias skaitymo strategijas taikyti norint suprasti ir interpretuoti įvairius grožinės, negrožinės literatūros tekstus;
  • kaip ugdyti kalbėjimo, klausymo, skaitymo, teksto analizės ir interpretacijos bei rašymo įgūdžius analizuojant privalomuosius ir pasirenkamuosius autorius;
  • kokios praktinės veiklos leistų mokiniams parodyti įgytas kompetencijas. Po mokymų ciklo gebėsite:


  • praktiškai taikyti skaitymo strategijas analizuojant įvairių žanrų kūrinius, parodyti kūrinių tarpusavio sąsajas ir interpretacijų įvairovę;
  • remiantis kūrinių analizės modeliais ir naudojantis įvairiomis teksto analizės užduotimis ugdyti mokinių kalbėjimo, klausymo, skaitymo, teksto analizės ir interpretacijos bei rašymo įgūdžius;
  • numatyti veiklas ir būdus, tinkamus konkrečios klasės mokiniams, vertinti įgytų kompetencijų lygį ir mokinių asmeninę pažangą.


Lektoriai

Vida  Lisauskienė

Vida Lisauskienė

Vilniaus licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. 2016 ir 2023 metų Programos atnaujinimo grupės narė, metodinių rekomendacijų pagal atnaujintą programą bendraautorė, ,,Baltų lankų“11-12 klasei ir LLTI vadovėlių 9-10 klasei ir teksto

Programą sudaro

3 mokymai - 18 val.

1

3

1 Prieiga

44,99 €

39,00 €

 / vnt.

5 prieigų

224,95 €

195,00 €

7 prieigų

314,93 €

238,00 €

Populiariausia

Platininiams nariams

1 prieiga

39,00 €

0,00 €

 / vnt.

Narystės kaina tik 12,00 € 8,82 € / mėn.

Gairės

lietuvių kalba ir literatūra

pasiruošimas egzaminams

ugdymo turinio atnaujinimas

kompetencijų ugdymas

mokinio pažangos vertinimas

Lektoriai

Vida  Lisauskienė

Vida Lisauskienė

Vilniaus licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. 2016 ir 2023 metų Programos atnaujinimo grupės narė, metodinių rekomendacijų pagal atnaujintą programą bendraautorė, ,,Baltų lankų“11-12 klasei ir LLTI vadovėlių 9-10 klasei ir teksto