Rytis Komičius

rytis komicius

LEKTORIUS

Rytis Komičius – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, anglų kalbos ir psichologijos mokytojas, mokyklų išorės vertintojas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto doktorantas bei konsultantas ugdymo kokybės ir strateginio planavimo klausimais. Dalyvauja savanorystės programose, skaito paskaitas ir pranešimus įvairiose konferencijose ir renginiuose.