Pedagogas.lt

Paieška

Filtrai

Tipas

Amžiaus grupės

Kategorija

Rasta rezultatų: 407

14,99 €

liepos 24

Ikimokyklinis ugdymas

STEAM ir skaitmeninių kompetencijų ugdymas lauke

Lektorių grupė

14,99 €

14,99 €

rugsėjo 18

Ikimokyklinis ugdymas

Kaip pažinti ir ugdyti 0-3 metų vaikų įgūdžius? TD'25

Sonata Latvėnaitė – Kričenienė

14,99 €

rugsėjo 25

Ikimokyklinis ugdymas

Daugiakalbių vaikų ugdymas darželyje. TD'25

Lektorių grupė

14,99 €

14,99 €

14,99 €

spalio 15

UTA

Atnaujintas ugdymo turinys: kaip vertinsime mokinius?

Aurelija Macijauskienė

14,99 €

spalio 23

Ikimokyklinis ugdymas

Kaip kurti naratyvinį žaidimą ir bendruomenės šventes darželyje? TD'25

Sigita Miliauskienė

14,99 €

spalio 29

Įtraukusis ugdymas

Kaip ugdyti vaikus, turinčius įvairiapusį raidos sutrikimą?

Justina Valterė

14,99 €

lapkričio 20

Ikimokyklinis ugdymas

Pedagogo savirefleksija ir ugdomosios veiklos planavimas. TD'25

doc. dr. Birutė Autukevičienė

14,99 €

14,99 €

14,99 €

sausio 7

Skaitmeninės kompetencijos

Dirbtinio intelekto įrankių taikymas pradiniame ugdyme

Laura Palivonienė

14,99 €

sausio 8

Ikimokyklinis ugdymas

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo(si) skirtumai. TD'25

Dovilė Gvazdaitienė

14,99 €

sausio 21

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas: kaip pamokoje taikyti kinestetinius metodus?

Rita Gruodytė-Račienė

14,99 €

sausio 22

Ikimokyklinis ugdymas

Emocinių vaiko kompetencijų ugdymas. TD'25

Laura Vencė

14,99 €

vasario 4

Įtraukusis ugdymas

Aspergerio sindromas: kaip atpažinti ir ugdyti?

Inga Čapkevičiūtė

14,99 €

vasario 5

Ikimokyklinis ugdymas

Matematinį mąstymą ikimokykliniame vaikų amžiuje auginantys kontekstai. TD'25

doc. dr. Viktorija Sičiūnienė

14,99 €

vasario 18

Pradinis ugdymas

Pabėgimo kambariai - inovatyvus užduočių pateikimo būdas

Liucija Kolpak

14,99 €

14,99 €

kovo 5

Ikimokyklinis ugdymas

Dirbtinio intelekto (DI) panaudojimas vaikų ugdyme TD'25

Monika Kelpšienė

14,99 €

14,99 €

14,99 €

kovo 19

Ikimokyklinis ugdymas

Etnokultūrinis vaikų ugdymas mokantis ratelių, dainų, šokių. TD'25

Dovilė Miknaitytė