Mažinti krūvį, didinti motyvaciją

Hero image

Šiuo metu populiariausia

89,00 €

40 val.

Pradinis ugdymas

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ AKADEMIJA '24

Lektorių grupė

99,00 €

49,50 €

40 val.

Ikimokyklinis ugdymas

TŪKSTANTMEČIO DARŽELIS '24

Lektorių grupė

-50%
80,00 €

52,00 €

40 val.

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

KLASĖS VADOVO METAI '24

Lektorių grupė

-35%
99,00 €

49,00 €

40 val.

Menai

Meno pedagogų iššūkiai ir galimybės

Lektorių grupė

-51%

Artimiausi renginiai

29,00 €

19,00 €

spalio 4

Skaitmeninės kompetencijos

KONFERENCIJA „Dirbtinis intelektas mokytojo kišenėje“

Lektorių grupė

-34%

14,99 €

14,99 €

spalio 11

Ikimokyklinis ugdymas

Darželyje – skirtingi vaikai ir problemos. Kaip suvaldyti situacijas? TD '24

Dovilė Gvazdaitienė

14,99 €

spalio 17

Įtraukusis ugdymas

Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, pasiekimų vertinimas.

Oksana Mačėnaitė

14,99 €

spalio 24

Įtraukusis ugdymas

Kaip mokyti disleksiją turintį pradinuką?

Lina Narkevičienė

12,00 €

14,99 €

18,99 €

spalio 26

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Žalingų medžiagų vartojimas mokykloje: ką gali padaryti mokytojai ir tėvai

Lektorių grupė